Aktualności

17 stycznia 2020

Z uwagi na aktualnie panujące warunki pogodowe Wykonawca ograniczył wykonywanie robót. Powodem są wymogi technologii wykonania robót.

27 grudnia 2019

Wykonawca w okresie świąteczno-noworocznym nie przewiduje prac w ciągu drogi głównej DK1 i nie są z tego powodu przewidywane czasowe organizacje ruchu.

13 grudnia 2019

Po zakończeniu robót przywrócono w dniu 09.12.2019 dotychczasową organizację ruchu w strefie ronda DK42. Aktualnie utrudnia są w strefie budowy wiaduktu WD-330 w km 390+930,00.

3 grudnia 2019

W dniu 05.12.2019 o godzinie 07.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania bajpasu dla obiektu WD-332 w km 392+233,20 na czas montażu ustroju nośnego.

8 listopada 2019

W dniu 13.11.2019 o godz. 8.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania ruchu wahadłowego przy użyciu sygnalizacji świetlnej na drodze DP3947E w km od 5+865 do 6+465 w obszarze posesji nr 41 Stobiecko Szlacheckie. Przy użyciu powyższego projektu zostanie przebudowana kanalizacja wodociągowa. Przewidywany okres przebudowy to 2 dni od daty wdrożenia projektu.

22 października 2019

W dniu 25.10.2019 o godzinie 9.00 Wykonawca planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną wzbudzaną. Przejście dla pieszych będzie wykonane w km 436+640 przebudowywanej drogi DK1, przed rondem w Stobiecku Szlacheckim od strony Kamieńska.

3 października 2019

W dniu 3 października Wykonawca wprowadził o godz. 12.00 czasową organizację ruchu, dotyczącą zamknięcia dla ruchu samochodowego obiektu WA-320 w km 427+416 w ciągu drogi powiatowej nr 3931E w miejscowości Słostowice. Na czas zamknięcia wyznaczono objazd od Słostowic przez Pytowice, Kamieńsk, Gomunice.

25 września 2019

W dniu 25 września wprowadzono czasową organizację ruchu na DP 3947E. Ruch będzie odbywał się wahadłow (sygnalizacja świetlna).

24 września 2019

W dniu 24 września 2019 r. wprowadzona została czasowa organizacja ruchu DP 3928E. Ruch pod obiektem WA-325 odbywać się będzie wahadłowo. Ruch będzie odbywał się na zwężonej jezdni zgodnie z oznakowaniem.

16 września 2019

Wdrożono czasową organizację ruchu dotyczącego zamknięcia obiektu mostowego WA-325, który znajduje się w ciągu DK-1 w km 433+165. Dla ruchu lokalnego wytyczono objazdy zgodnie z projektem na okres 7 dni w terminie od 16.09.2019 r. do 23.09.2019 r.

Objazd poprowadzony zgodnie z ilustracją przez miejscowość: Dobryszyce, Blok Dobryszyce, Biała Góra, Malutkie.

Objazd poprowadzony zgodnie z ilustracją przez miejscowość: Dobryszyce, Blok Dobryszyce, Biała Góra, Malutkie
26 sierpnia 2019

W dniu 27.08.2019 nastąpi zamknięcie przejazdu pod obiektem mostowym WA-323, który znajduje się w ciągu Drogi Krajowej Nr 1 w km 431+690.

19 sierpnia 2019

W dniu 19.08.2019 Wykonawca wprowadził Czasową Organizację Ruchu dla obiektu mostowego WA-326, który znajduje się w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 1 w kilometrze 435+510 na granicy Gminy Ładzice i Dobryszyce.

W dniu 19.08.2019 Wykonawca wprowadził Czasową Organizację Ruchu dla obiektu mostowego WA-328, który znajduje się w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 1 w kilometrze 436+790 na obszarze Gminy Ładzice. Wprowadzona Zmiana Organizacji Ruchu nie dotyczy ruchu pieszego.

7 sierpnia 2019

W związku z planowanym zamknięciem wiaduktu autostradowego WA-322, który znajduje się w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 1 w kilometrze 430+585 nad przebiegającą pod spodem drogą gminną nr 112004E w miejscowości Ruda, gmina Dobryszyce, Wykonawca robót planuje wprowadzenie objazdów na czas budowy nowego obiektu.

Planowany czas wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: od godziny 12:00 dnia 12.08.2019r. do lipca 2021r.

Na czas zamknięcia przejazdu pod DK1 przewidziano poprowadzenie objazdu drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce.

Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce
Lipiec 2019

Wykonawca, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 381/13 z dnia 04.11.2013 r., kontynuuje odhumusowanie, budowę dróg technologicznych, rozbiórkę nawierzchni DK1 i demontaż barier energochłonnych na jezdni lewej, prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej, kolizji gazociągu oraz przy budowie przepustów; rozpoczęto roboty mostowe na obiektach, co powoduje dodatkowe utrudnienia i punktową zmianę organizacji ruchu na 1x1.

Zasadnicza część robót budowlanych zostanie wykonana na podstawie procedowanej obecnie zamiennej decyzji o ZRID.

W dniu 09.07.2019 r. w Stobiecku Szlacheckim odbył się odbiór części północnej oraz południowej zablokowanego dla robót stanowiska archeologicznego, co umożliwia prowadzenie prac budowlanych. Do przebadania pozostała część środkowa – zabudowania dworskie.

Od dnia 01.07.2019 r. Zespół Inżyniera Kontraktu rozpoczął pełnienie Nadzoru w ramach Etapu II (realizacja robót budowlanych).

Pozostałe wiadomości - ⇅