Aktualności

Maj 2019

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad uruchomiła na swojej stronie internetowej zakładkę "Serwis dla podwykonawców", w której znajdują się informacje o procedurach płatności, wzory wniosków i oświadczeń i inne istotne informacje dla PUD.

Serwis ten jest dostępny pod adresem:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

Komunikat dot. uruchomienia serwisu:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/33265/Poradnik-dla-podwykonawcow-jak-skutecznie-zadbac-o-swoje-interesy

26.04.2019

W związku z trwajacymi pracami przygotowawczymi do budowy odcinka autostrady A1 (Kamieńsk – Radomsko), przewiduje się wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu w następujących terminach:

W dniach 27 i 28 kwietnia 2019 r. – tymczasowe ronda drogi krajowej nr 1 (Katowice – Łódź) z drogą krajową nr 42 (Kleszczów – Radomsko),

Rondo DK1 z DK 42

oraz drogi krajowej nr 1 (Katowice – Łódź) z drogą powiatową nr 3947E (Skalmierzyce – Radomsko).

Rondo DK1 z DP3947E

Natomiast od dnia 12 maja 2019 r. planowane jest zamknięcie jezdni wschodniej istniejącej drogi krajowej nr 1 i przełożenie ruchu na jezdnię zachonią w układzie 2+1.

Poniżej schemat tymczasowej organizacji ruchu dla zamknięcia jezdni wschodniej - przykładowy rysunek.

Zamknięcie jezdni wschodniej istniejącej drogi krajowej nr 1 i przełożenie ruchu na jezdnię zachonią w układzie 2+1
24.04.2019

W czasie robót przygotowawczych do budowy autostrady A1 w miejscu istniejącej DK-1, Wykonawca robót w trakcie prowadzenia prac przygotowawczych natrafił na potencjalne obiekty archeologiczne. W związku z tym teren odkryć został zabezpieczony.

W dniu 23.04.2019r. służby archeologiczne Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi, Inwestora, Wykonawcy i Nadzoru dokonał oględzin terenów znalezisk. Tereny te położone są na obrzeżach budowy, poza trasą główną.

Zlokalizowano:

- W miejscowości Huby Dobryszyckie na obszarze około 75 arów występowanie obiektów archeologicznych w postaci 6 zaciemnień ziemi z materiałem archeologicznym w postaci fragmentów ceramiki pradziejowej oraz niepodczyszczonych zaciemnień na całym obszarze.

- W rejonie Portu Radomsko na tymczasowej drodze serwisowej na obszarze około 5 arów stwierdzono występowanie obiektów archeologicznych w postaci 5 zaciemnień ziemi , w których znaleziono materiał zabytkowy w postaci fragmentów ceramiki średniowiecznej.

- W rejonie Stobiecka Szlacheckiego, w trakcie prac związanych z oczyszczaniem i niwelacją terenu natrafiono na relikty założenia architektonicznego dworskiego razem z parkiem. W latach 70-tych XX wieku zostało ono przecięte drogą krajową nr 1. Na obszarze tym występuje materiał archeologiczny w postaci fragmentów ceramiki, kafli nowożytnych i ceramiki budowlanej oraz relikty konstrukcji murowanych.

Teren znalezisk został zabezpieczony, potwierdzone to zostało poleceniem Inżyniera Kontraktu. Z prac zostało wyłączone około 1% powierzchni placu budowy.


Marzec 2019

Prace projektowe rozpoczęte:

Prace projektowe zakończone:

Roboty przygotowawcze do robót drogowych:

W miesiącu marcu 2019r. Wykonawca prowadził następujące roboty: Ponadto Wykonawca cały czas prowadzi Roboty przygotowawcze związane z budową wyjazdów z budowy.

Roboty przygotowawcze do robót mostowych:

W miesiącu marcu 2019r. Wykonawca prowadził następujące roboty:

27.02.2019 - Spotkanie pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami

Dyrektor Oddziału GDDKiA w Łodzi zaprasza do udziału w cyklicznych spotkaniach z Podwykonawcami.

Najbliższe spotkanie w ramach „Otwartych Drzwi” odbędzie się 4 marca 2019 r., w godzinach od 11:00 do 13:00.
Przedstawiciele Zamawiającego będą czekali na wszystkich zainteresowanych, w salce konferencyjnej nr 70, w siedzibie Oddziału w Łodzi, przy ul. Irysowej 2.
Kolejne spotkania będą miały miejsce zawsze w pierwszy poniedziałek miesiąca.

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/

01.10.2018

W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu na dwa końcowe odcinki autostrady A1 w Łódzkiem.
Podpisane zostały umowy w firmami, które w imieniu Zamawiającego będą pełniły nadzór inwestorski dla dwóch odcinków autostrady A1 Tuszyn - granica województwa.
W przypadku odcinka "C" Kamieńsk - Radomsko: wybrano konsorcjum firm: Ayesa - Polska i Ayesa - Hiszpania, za cenę 7,9 mln złotych. Z kolei odcinek "D" Radomsko - granica województwa będzie nadzorowało konsorcjum złożone z firm: Drogowa Trasa Średnicowa i INKO Consulting za cenę 6,72 mln złotych.

W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu W łódzkim Oddziale GDDKiA podpisano umowy z Inżynierem Kontraktu

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/

14.09.2018

Podpisano umowę na realizację odcinka "C" autostrady A1, od Kamieńska do Radomska. [...]
Odcinek Kamieńsk - Radomsko (tzw. odcinek C) o długości ok. 16,7 km zaprojektuje i zbuduje konsorcjum firm: Strabag i Budimex. Wartość podpisanej umowy 573,1 mln złotych, a czas realizacji to 32 miesiące (z wyłączeniem okresów zimowych: 15 grudnia - 15 marca).
Istniejąca dwujezdniowa droga zostanie gruntownie przebudowana. Kierowcy będą mieli do dyspozycji trzy pasy ruchu w każdym kierunku. Betonowa nawierzchnia oznacza większą trwałość. Ocenia się, że bez poważniejszych zabiegów remontowych trasa powinna służyć 30 - 40 lat.

źródło: https://www.gddkia.gov.pl/