Wybór kategorii

Lipiec 2019 - ⇅

ok. km 376+050
ok. km 376+070
ok. km 376+070
ok. km 377+470
ok. km 377+470
ok. km 378+330
ok. km 378+330
ok. km 379+670
ok. km 379+670
ok. km 380+900
ok. km 382+240
ok. km 382+240
ok. km 382+240
ok. km 382+800
ok. km 382+900
ok. km 382+900
ok. km 383+990
ok. km 384+600
ok. km 384+600
ok. km 385+450
ok. km 385+450
ok. km 385+500
ok. km 385+550
ok. km 386+550
ok. km 387+770
ok. km 387+770
ok. km 387+770
ok. km 388+600
ok. km 388+600
ok. km 388+600
ok. km 388+600
ok. km 388+900
ok. km 389+100
ok. km 389+200
ok. km 389+300
ok. km 389+950
ok. km 390+700
ok. km 390+930
ok. km 391+000
ok. km 391+100
ok. km 391+400
ok. km 392+200
ok. km 392+200
ok. km 392+600
Czasowa organizacja ruchu skrzyżowanie DK 1 z DK 42
Czasowa organizacja ruchu skrzyżowanie DK 1 z DK 42
Czasowa organizacja ruchu skrzyżowanie DK 1 z DK 42
Czasowa organizacja ruchu - budowa wiaduktu WD 330 km 390+800
strona wschodnia
Czasowa organizacja ruchu - budowa wiaduktu WD 330 km 390+800
strona wschodnia
Zdjęcie warstwy humusu w km 387+100 strona wschodnia
Frezowanie istniejącej podbudowy 376+200 strona wschodnia
Wykop gruntu rodzimego
w km 382+700 strona zachodnia
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Wiadukt drogowy WD-327
km 388+633,30
Most autostradowy MA-321
km 382+245,89
Most autostradowy MA-321
km 382+245,89
Most autostradowy MA-321
km 382+245,89
Most autostradowy MA-321
km 382+245,89
Most autostradowy MA-321
km 382+245,89
Most autostradowy MA-321
km 382+245,89
Most autostradowy MA-321
km 382+245,89
Most autostradowy MA-321
km 382+245,89
Wiadukt autostradowy WA-317
km 376+061,24
Wiadukt autostradowy WA-317
km 376+061,24
Wiadukt autostradowy WA-317
km 376+061,24
Wiadukt autostradowy WA-317
km 376+061,24
Wiadukt autostradowy WA-317
km 376+061,24
Wiadukt autostradowy WA-317
km 376+061,24
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 – Zdjęcia lotnicze - Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Kwiecień 2019 – Zdjęcia lotnicze - Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Kwiecień 2019 – Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Marzec 2019 – Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Marzec 2019 – Zdjęcia lotnicze - Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Luty 2019 – Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Listopad 2018 – Zdjęcia lotnicze - Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Listopad 2018 – Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Październik 2018 – Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Wrzesień 2018 – Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅