Zestawienie Podwykonawców


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Nr pisma Status
1 P.P.H.U. „NOWA” Dorota Nowak Wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem karpin oraz
wykonanie rozbiórek obiektów kubaturowych i podziemnych
GDDKIA-0052/19/D/Jsap/A1-C
z dnia 07.02.2019 r.
ZPW-001/D/A1-C
z dnia 12.02.2019 r.
ZPW-001rew.04/D/A1-c
z dnia 16.10.2019 r.
ZPW-001-rew.5/D/A1-C
z dnia 04.03.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
2 STRABAG Infrastruktura Południe
Sp. z o.o.
Wykonanie nawierzchni betonowych wraz z podbudową ZPW-002/D/A1-C
Z dnia 15.03.2019 r.
ZPW-002 rew.1/D/A1-C
Z dnia 26.07.2019 r.
ZPW-002 rew.2/D/A1-C
z dnia 14.11.2019 r.
ZPW-002 rew.3/D/A1-C
z dnia 07.04.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
3 Artur Szymon Malinowski Biuro
Projektów i Realizacji TELBEST
Wykonanie przebudowy sieci telekomunikacyjnych ZPW-003/D/A1-C
z dnia 28.03.2019 r.
ZPW-003/D/A1-C rew.01
z dnia 11.12.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
4 FREZDROG Kazimierz Gaweł
Barbra Gaweł Spółka Jawna
Wykonanie rozbiórek elementów dróg,
rozebrania nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych oraz wykonanie
frezowania nawierzchni asfaltowych
ZPW-004/D/A1-C
z dnia 28.03.2019 r.
ZPW-004-rew.1/D/A1-C
z dnia 17.01.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
5 Tree Capital Sp. z o.o. Rozbiórka obiektów inżynierskich ZPW-005/M/A1-C
z dnia 26.04.2019 r.
ZPW-005/rew.1/M/A1-C
z dnia 17.05.2019 r.
ZPW-005/rew.2/M/A1-C
z dnia 14.11.2019 r.
ZPW-005/rew.3/M/A1-C
z dnia 22.01.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
6 Gazonaft Sp. z o.o. Wykonywanie przebudowy sieci gazowych ZPW-006/D/A1-C
z dnia 31.05.2019 r.
ZPW-006 rew.01/D/A1-C
z dnia 28.10.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
7 Baume Sp. Z o.o. Wykonanie Robót ziemnych ZPW-007/D/A1-C
z dnia 05.06.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
8 Zbigniew Kępiński Zakład usługowy "KASPOL" Wykonanie przebudowy sieci sanitarnej i melioracyjnej ZPW-008/D/A1-C
z dnia 10.06.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
9 Zakład Robót Inżynierskich Henryk Chrobok
i Hubert Chrobok Sp.j.
Wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych ZPW-009/M/A1-C
z dnia 13.06.2019
ZPW-009/M/A1-C rew.01
z dnia 12.12.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
10 DAV TRANS Dawid Przystański Roboty ziemne ZPW-010/M/A1-C
z dnia 18.06.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
11 MET-WAR Sp. Z. o.o Wykonanie przebudowy sieci SN i NN ZPW-011/D/A1-C
z dnia 25.06.2019
ZPW-011-rew.1/D/A1-C
z dnia 27.06.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
12 IG-STAL Ireneusz Golec Montaż stali zbrojeniowej ZPW-011/M/A1-C
z dnia 25.06.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
13 P.U. BUD-STAL Łukasz Wrona Montaż stali zbrojeniowej ZPW-012/M/A1-C
z dnia 25.06.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
14 WŁODAR Wiesław Włodarczyk Sp. Jawna Rozbiórka obiektów inżynierskich W-005/06/19/A1-C
z dnia 27.06.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
15 AKFA Sp. Z o.o. Sp. K Roboty ziemne ZPW-012/D/A1-C
z dnia 27.06.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
16 DROG-BUD Sp. z o.o. Roboty naprawcze nawierzchni oraz barier stalowych na drodze DK1 ZPW-013/D/A1-C
z dnia 16.07.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
17 ELTEL Networks Energetyka S.A. Wykonanie przebudowy sieci WN ZPW-014/D/A1-C
z dnia 19.07.2019
ZPW-014-rew.1/D/A1-C
z dnia 02.07.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
18 Łukasz Pawłowski – Firma Budowlana Roboty ogólnobudowlane ZPW-015/M/A1-C
z dnia 30.07.2019
ZPW-015 rew.1/M/A1-C
z dnia 16.04.2020
ZPW-015 rew.2/M/A1-C
z dnia 25.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
19 Jarosław Dąbrowski PROBUD Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej ZPW-016/D/A1-C
z dnia 02.08.2019
ZPW-016-rew.1/D/A1-C
z dnia 22.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
20 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
BUDEX Sp. Z o.o.
Roboty budowlane ZPW-017/M/A1-C
z dnia 14.08.2019
ZPW-017 rew.1/M/A1-C
z dnia 26.11.2019
ZPW-017 rew.2/M/A1-C
z dnia 07.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
21 Zakład Handlowo-Usługowy „Mawex” Najem kwater dla pracowników GDDKiA-0146/19
/d/jsap/a1-c
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
22 Zakład Robót Inżynieryjnych
Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.j.
Posadowienia obiektu WD-330 oraz WD-332
w technologii DSM
ZPW-018/M/A1-C
z dnia 27.08.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
23 PUH JUR-POL Jerzy Połeć Roboty ziemne ZPW-019/M/A1-C
z dnia 03.09.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
24 B2 Sp. z o.o. Dostawa i montaż łożysk i dylatacji modułowych ZPW-020/M/A1-C
z dnia 12.09.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
25 SECONDO SILESIA Sp. z o.o. Montaż prefabrykowanych betonowych przepustów skrzynkowych ZPW-021/D/A1-C
z dnia 18.09.2019
ZPW-021 rew.1/D/A1-C
z dnia 14.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Wykonanie przepustów z rur HDPE i przepustów z rur stalowych ZPW-028/D/A1-C
z dnia 31.10.2019
ZPW-028 rew.1/D/A1-C
z dnia 04.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
26 FORLIS Sp. z o.o. Montaż prefabrykowanych betonowych przepustów skrzynkowych ZPW-022/D/A1-C
z dnia 18.09.2019
ZPW-022 rew.1/D/A1-C
z dnia 14.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
27 KELLER POLSKA Sp. z o.o. Wzmocnienie gruntu w technologii DSM ZPW-023/M/A1-C
z dnia 23.09.2019
ZPW-023 rew.1/M/A1-C
z dnia 19.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
28 IMPRESSION Sp. z o.o. Wykonanie ulepszenia podłoża oraz rozłożenie warstw z kruszywa konstrukcyjnego ZPW-024/D/A1-C
z dnia 26.09.2019
ZPW-024-rew.1/D/A1-C
z dnia 17.01.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
29 Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Produkcyjne
"INKOM" Sp. z o.o.
Posadowienie obiektu na palach CFA WA-325
Posadowienie obiektu na palach CFA WD-318, WD-324
ZPW-025/M/A1-C
z dnia 15.10.2019
ZPW-025- rew.1/M/A1-C
z dnia 26.11.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
30 „FRAMAXIN” Sp. Z o.o. Sp.k Wykonanie kanalizacji deszczowej ZPW-026/D/A1-C
z dnia 17.10.2019
ZPW-026-rew.1/D/A1-C
z dnia 14.05.2020
ZPW-026-rew.2/D/A1-C
z dnia 28.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
31 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o.
Zakład Wieluń - Węzeł rezerwowy (awaryjny)
ul. Ciepłownicza 23, 98-300 Wieluń
Mieszanki betonowe, mieszanki związane - stabilizacja,
podsypka cementowo-piaskowa
W-002/05/19/A1/C rev.01
z dnia 17.10.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
32 Sanimet Sp. z o.o. Wykonanie przepustów żelbetowych fi 1500/1820 ZPW-027/D/A1-C
z dnia 25.10.2019
ZPW-027 rew.1/D/A1-C
z dnia 29.11.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
33 Związku Spółek Wodnych w Piotrkowie
Trybunalskim z siedzibą w Gomulinie
Wykonanie przebudowy sieci melioracyjnej ZPW-029/D/A1-C
z dnia 02.12.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
34 Menard Polska Sp. z o. o. Wykonanie wzmocnienia obiektów inżynierskich ZPW-030/D/A1-C
z dnia 10.12.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
35 WMB DROGBUD Sp. z o. o. Beton asfaltowy wg normy PN EN 13108-1 W-007/12/19/A1-C
z dnia 18.12.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
36 OPTEM Sp. z o. o. Dostawa i montaż konstrukcji powłokowej obiektu PZDg-3
wraz z robotami towarzyszącymi
ZPW-031/M/A1-C
z dnia 20.12.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
37 STAL-BUD Sp. z o.o. Wykonanie i montaż balustrad ZPW-032/M/A1-C
Z dnia 10.01.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
38 KAMKO Krzysztof Osiński Wykonanie izolacji grubej z papy na obiektach mostowych ZPW-033-rew.1/M/A1-C
Z dnia 28.02.2020
ZPW-033-rew.2/M/A1-C
Z dnia 25.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
39 DWD SYSTEM Sp. z o.o. Wykonanie odwodnienia obiektów mostowych z rur i kształtek z polipropylenu PP
kolor RAL 9002 lub z polietylenu HDPE kolor RAL 7032 wraz z elementami mocowań ze stali kwasoodpornej
ZPW-034/M/A1-C
Z dnia 13.02.2020
ZPW-034 rew.1/M/A1-C
Z dnia 16.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
40 PRIT Sp. z o.o. Sp. k. Wykonanie zasilania obiektów oraz budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej ZPW-035/D/A1-C
Z dnia 03.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
41 MOSTOSTAL KIELCE S.A. Produkcja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego obiektu WD-318 ZPW-036/M/A1-C
Z dnia 13.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
42 BOR-WIERT Sp. z o.o. Wykonanie przecisku metodą bezwykopową ZPW-037/D/A1-C
z dnia 16.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
43 R.D.M. Śródmieście Sp. z o.o. Wykonanie warstwy wiążącej oraz przeciwspadków na obiektach mostowych z AL ZPW-038/M/A1-C
Z dnia 26.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
44 SAT Sp. z o.o. Wykonanie dylatacji ZPW-039/D/A1-C
Z dnia 06.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
45 HYDROTECC-ANG Spółka z o.o. Antykorozja powierzchni betonowych oraz nawierzchni chodników i gzymsów ZPW-040/M/A1-C
Z dnia 12.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
46 KORPS SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. Wykonanie robót brukarskich ZPW-041/D/A1-C
Z dnia 19.05.2020
ZPW-041-rew.1/D/A1-C
Z dnia 24.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
47 Jarosław Dąbrowski PROBUD Wykonanie przyłączy sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji
sanitarnej do MOP Słostowice i Stobiecko Szlacheckie
ZPW-042/D/A1-C
Z dnia 27.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
48 Zakład Robót Inżynieryjnych
Henryk Chrobok i Hubert Chrobok Sp.j.
Wykonanie palowania CFA ZPW-043/D/A1-C
Z dnia 27.05.2020
ZPW-043-rew.1/D/A1-C
Z dnia 22.07.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
49 Wojtkowski Arkadiusz Wykonanie budynków MOP ZPW-044/D/A1-C
z dnia 26.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
50 Konsorcjum Firm: Infrapave Sp. z o.o.
i Hubble Sp. z o.o. Sp. k.
Wykonanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową ZPW-045/D/A1-C
z dnia 06.07.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
51 Soda Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych z zakresu oświetlenia ZPW-046/D/A1-C
z dnia 09.07.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
52 Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. Wykonanie wierceń i kotew ZPW-047/D/A1-C
z dnia 13.07.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
53 ARKO-ROL Arkadiusz Wojtkowski,
Janusz Wojtkowski
Wykonanie wierceń i kotew GDDKIA-0309/20/D/AKo/A1-C
z dnia 22.07.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
54 WIMED 4.0 Sp. z o.o. Sp. k. Wykonanie wygrodzenia U-011a ZPW-048/D/A1-C
z dnia 27.07.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
55 HYDROZ Sp. z o.o. Sp. k. Wykonanie zbiorników retencyjnych ZPW-049/D/A1-C
z dnia 27.07.2020
ZPW-049-rew.1/D/A1-C
z dnia 29.07.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag

Zestawienie Dostawców


L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Nr pisma Status
1 PW "Kama Trans" Kamila Szymczyk Grabowska Dostawa betonowych barier drogowych
dwustronnych typu "JERSEY"
GDDKIA-0041/19/D/AKo/A1-C
z dnia 10.01.2019
ZD-004/D/A1-C z dnia
25.04.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
2 "TJM - Inwestycje Sp. z o.o." Sprzedaż i dostawa posiłków profilaktycznych GDDKIA-0044/19/D/AKo/A1-C
z dnia 15.01.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
3 KWAZAR Corporation Sp. z o.o. Zakup i dostawa materiałów w postaci
separatorów ruchu typu U25-c
GDDKIA-0043/18/D/AKo/A1-C
z dnia 15.01.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
4 Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A Dostawa kruszywa łamanego 0-31,5 GDDKIA-0049/18/D/JSap/A1-C
z dnia 28.01.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
5 Mentor Consulting Dostawa budek lęgowych dla ptaków ZD/001/D/A1-C
z dnia 20.03.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
6 ZZMET Sp. z o.o. Dostawa i montaż tablic informacyjnych Budowy ZD-002/D/A1-C
z dnia 4.04.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
7 KWAZAR Corporation Sp. z o.o. Dostawa separatorów ruchu U-25C ZD-003/D/A1-C
z dnia 23.04.2019 r.
ZD-012/D/A1-C
z dnia 07.08.2019
ZD-032/D/A1-C
z dnia 08.11.2019
ZD-053/D/A1-C
z dnia 09.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
8 PW "Kama Trans"
Kamila Szymczyk Grabowska
Dostawa betonowych barier drogowych ZD-004/D/A1-C
z dnia 25.04.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
9 Meblarstwo Bogdan Kosela Wycięcie i dostawa desek oraz kantówek na teren budowy
- zwiększenie asortymentu
ZD-005/D/A1-C
z dnia 07.06.2019 r.
ZD-005-rew.1/D/A1-C
z dnia 03.09.2019 r.
ZD-005-rew.2/D/A1-C
z dnia 29.01.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
10 Thyssenkrupp Materials Poland S.A Dostawa zbrojeniowej stali ZD-006/M/A1-C
z dnia 18.06.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
11 F.H.U. Czester Dostawa obiadów dla pracowników fizycznych ZD-007/D/A1-C
z dnia 09.07.2019 r.
ZD-007 rew.1/D/A1-C
z dnia 08.01.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
12 EKOTECH Sp. z o.o. Dostawa popiołu do osuszania TEFRA 15 i 25 ZD-008/D/A1-C
z dnia 16.07.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
13 TMFuel Sp. z o.o. Dostawa paliwa ZD-009/D/A1-C
z dnia 17.07.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
14 Górażdże Beton Sp. z o.o. Dostawa mieszanki betonowej ZD-010/M/A1-C
z dnia 18.07.2019 r.
ZD-010/M/A1-C/rew.1
z dnia 08.08.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
15 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Dostawa betonu i stabilizacji ZD-011/M/A1-C
z dnia 23.07.2019 r.
ZD-037/M/A1-C
z dnia 26.11.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
16 Przedsiębiorstwo „JASTA” Sp. z o.o. Usługa utylizacji martwej zwierzyny
leżącej w pasie drogowym
ZD-013/D/A1-C
z dnia 06.08.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
17 ViaCon Polska Sp. z o.o. Dostawa przepustów stalowych ZD-014/D/A1-C
z dnia 23.08.2019 r.
ZD-014-rew.1/D/A1-C
z dnia 06.02.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
18 Górażdże Beton Sp. z o.o. Dostawa betonu C30/37
Dostawa mieszanki betonowej, podyspki cementowo-piaskowej i stabilizacji
ZD-015/M/A1-C
z dnia 03.09.2019 r.
ZD-036/M/A1-C
z dnia 22.11.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
19 PERI Polska Sp. z o.o. Dostawa szalunków dla obiektów: WA325, WA326,
WD327, WA328, WA329, WD330, WD332, WA333
ZD-016/M/A1-C
z dnia 29.08.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
20 WMB DROGBUD Sp. z o.o. Dostawa masy bitumicznej do remontu DK1 ZD-017/D/A1-C
z dnia 02.09.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
21 MKAJ SKORUPA Sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego do maszyn budowlanych i zbiornika ZD-018/D/A1-C
z dnia 10.09.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
22 Brentzel Otto INH. Heinz Brentzel Dostawa dybli I kotew do nawierzchni betonowej
– dalszy podwykonawca STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE świadczący usługę dostawcy
ZD-019/D/A1-C
z dnia 10.09.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
23 ELIKOPOL BK Sp. z o.o. Dostawa geowłókniny – dalszy podwykonawca
STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE świadczący usługę dostawcy
ZD-020/D/A1-C
z dnia 10.09.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
24 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Dostawa betonu C12/15 i stabilizacja RM 2,5MPa ZD-021/M/A1-C
z dnia 16.09.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
25 Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych FABET S.A. Dostawa prefabrykowanych betonowych przepustów skrzyniowych
Dostawa belek mostowych sprężonych
ZD-022/D/A1-C
z dnia 02.10.2019
ZD-033/M/A1-C
z dnia 06.10.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
26 SPOIWEX Sp. z o.o. Dostawa popiołów do osuszenia gruntu oraz spoiw hydraulicznych drogowych ZD-023/D/A1-C
z dnia 02.10.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
27 AUTOS Sp. z o.o. Dostawa płynu AdBlue ZD-024/D/A1-C
z dnia 04.10.2019 r.
ZD-024 rew.1/D/A1-C
z dnia 22.01.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
28 Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów
SIBET S.A.
Dostawa prefabrykowanych betonowych przepustów skrzynkowych ZD-025/D/A1-C
z dnia 14.10.2019 r.
ZD-028/D/A1-C
z dnia 24.10.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
29 SIENKIEWICZ MAT-BUD Sp. z o.o. Dostawa prefabrykowanych betonowych przepustów skrzynkowych ZD-026/D/A1-C
z dnia 14.10.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
30 PERI Polska Sp. z o.o. Dostawa sklejki brzozowej i topolowej ZD-027/D/A1-C
z dnia 17.10.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
31 ROWIBUD Sp. z o.o. Dostawa wpustów mostowych, rur żeliwnych, kolan żeliwnych ZD-029/D/A1-C
z dnia 24.10.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
32 Ulma Construction Polska S.A. Najem deskowań systemowych ZD-030/D/A1-C
z dnia 29.10.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
33 EKOTECH TRADE Sp. z o.o. Dostawa materiałów do osuszania gruntu typu TEFRA 15 i TEFRA 25 ZD-031/D/A1-C
z dnia 31.10.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
34 WC SERWIS Sp. z o.o. Dostawa kabin sanitarnych ZD-034/D/A1-C
z dnia 14.11.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
35 NEPTUN Sp. z o.o. Dostawa materiałów budowlanych. Dalszy Podwykonawca firmy
FRAMAXIN Sp. z o.o. Sp. k, świadczący dostawę materiałów
ZD-035/D/A1-C
z dnia 19.11.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
36 Kopalnie Kruszyw Komala
S.C Sławomir i Andrzej Komala
Dostawa piasku nasypowego ZD-038/D/A1-C
z dnia 02.12.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
37 MKAJ SKORUPA Sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego ZD-039/D/A1-C
z dnia 12.12.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
38 MINERAL POLSKA Sp. z o.o. Dostawa kruszywa do produkcji mas betonowych ZD-040/D/A1-C
z dnia 18.12.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
39 NEPTUN Sp. z o.o. Dostawa rur GRP ZD-041/D/A1-C
z dnia 18.12.2019
ZD-041 rew.1/D/A1-C
z dnia 26.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
40 F.H.U Czester Gonera Czesław Dostawa posiłków profilaktycznych dla pracowników ZD-007-rew.1/D/A1-C
z dnia 08.01.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
41 Kopalnia Gnejsu Pomiarów - Doboszowice Sp. z o.o. Dostawa kruszywa 0-31,5 ZD-042/D/A1-C
z dnia 09.01.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
42 PKP CARGO S.A. Dostawa kruszywa 0-31,5 ZD-043/D/A1-C
z dnia 09.01.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
43 PLASTEC Sp. z o.o. Dostawa rur HDPE ZD-044/D/A1-C
z dnia 29.01.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
44 Cementownia Warta S.A. Dostawa cementu portlandziego CEM I 42,5 ZD-045/D/A1-C
z dnia 31.01.2020
ZD-045 rew.1/D/A1-C
z dnia 06.07.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
45 FHU EWAN Małgorzata Gindera Dostawa betonowych płyt drogowych ZD-046/M/A1-C
z dnia 04.02.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
46 BRIDGER Sp. z o.o. Dostawa desek gzymsowych ZD-047/M/A1-C
z dnia 13.02.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
47 KORNIX FOREST Sp. z o.o. Dostawa sklejki szalunkowej ZD-048/M/A1-C
z dnia 27.02.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
48 GRILTEX Polska Sp. z o.o. Dostawa folii kubełkowej oraz geokompozytu izolacyjno-drenażowego ZD-049/M/A1-C
z dnia 27.02.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
49 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Dostawa betonu C16/20, S3 ZD-050/D/A1-C
z dnia 03.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
50 STALPROFIL S.A. Dostawa dwuteowników stalowych IPE 100 ZD-051/D/A1-C
z dnia 03.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
51 Koelner Polska Sp. z o.o. Dostawa kotew talerzowych ZD-052/M/A1-C
z dnia 04.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
52 KWAZAR Corporation Sp. z o.o. Dostawa separatorów ruchu U-25C ZD-053/D/A1-C
z dnia 09.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
53 IMPEKSTIR OPERATIONS Sp. z o.o. Sp. k. Dostawa krawężników kamiennych mostowych i drogowych ZD-054/M/A1-C
z dnia 20.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
54 PEKABEX BET S.A. Dostawa elementów prefabrykowanych ZD-055/M/A1-C
z dnia 06.04.2020
ZD-055-rew.1/M/A1-C
z dnia 07.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
55 OPTEM Sp. z o.o. Dostawa geosyntetyków do wykonania murów tymczasowych ZD-056/M/A1-C
z dnia 06.04.2020
ZD-056-rew.1/M/A1-C
z dnia 07.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
56 WMB DROGBUD Sp. z o.o. Dostawa masy na nakładki na potrzeby remontu DK1 ZD-057/D/A1-C
z dnia 08.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
57 PPHU WEKTOR Cezary Stolarek Dostawa prefabrykowanych ścian oporowych przepustów rurowych
o średnicy od fi 400 mm do fi 800 mm
ZD-058/D/A1-C
z dnia 10.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
58 Thyssenkrupp Materials Poland S.A. Dostawa stali zbrojeniowej ZD-059/M/A1-C
z dnia 16.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
59 Cementownia Warta S.A. Dostawa cementu ZD-060/M/A1-C
z dnia 16.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
60 EURO-TED Sp. z o.o. Dostawa kompletnych koszy zbrojeniowych pali ZD-061/M/A1-C
z dnia 20.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
61 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Dostawa betonu C25_30 ZD-062/M/A1-C
z dnia 20.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
62 OLTREE Sp. z o.o Dostawa przekruszu betonowego kolejowego na utwardzenie drogi technologicznej ZD-063/D/A1-C
z dnia 21.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
63 Kruszywa Adamów Sp. z o.o. Dostawa piasku o parametrze U>3,5 oraz piasku o parametrze U>5 ZD-064/D/A1-C
z dnia 23.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
64 GRILTEX Polska Sp. z o.o. Dostawa geowłókniny polipropylenowej na drenaż ZD-065/D/A1-C
z dnia 24.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
65 WMB DROGBUD Sp. z o.o. Dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych ZD-066/D/A1-C
z dnia 28.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
66 BauTex Sp. z o.o. Dostawa siatki szklano-węglowej ZD-067/D/A1-C
z dnia 04.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
67 CHRYSO Polska Sp. z.o.o. Dostawa chemii do betonu ZD-068/D/A1-C
z dnia 09.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
68 Kopalnia Kruszyw KOMALA spółka cywilna
Sławomir i Andrzej Komala
Dostawa piasku nasypowego o minimalnym parametrze U>3,5 ZD-069/D/A1-C
z dnia 09.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
69 Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawa kruszywa 0-31,5 ZD-070/D/A1-C
z dnia 23.06.2020
Zatwierdzono
70 Kanea Sp. z o.o. Dalszy podwykonawca CEMEX Polska Sp z o.o.
świadczący usługi dostawy materiałów
ZD-071/D/A1-C
z dnia 23.06.2020
Zatwierdzono
71 LHOIST Bukowa Sp. z.o.o Dalszy podwykonawca KANEA Sp z o.o.
świadczący usługi dostawy materiałów
ZD-072/D/A1-C
z dnia 23.06.2020
Zatwierdzono
72 Otto Brentzel
Heinz Brentzel
Dostawa dybli i kotew ZD-073/D/A1-C
z dnia 26.06.2020
Zatwierdzono
73 IBF-POLSKA Sp. z o.o. Dostawa galanterii betonowej ZD-074/D/A1-C
z dnia 03.07.2020
Zatwierdzono
74 Kruszywa Adamów Sp. z o.o. Dostawa piasku płukanego ZD-075/D/A1-C
z dnia 09.07.2020
Zatwierdzono
75 GRILTEX Polska Sp. z o.o. Dostawa geowłókniny ZD-076/D/A1-C
z dnia 13.07.2020
Zatwierdzono
76 GEOINDEX Sp. z o.o. Sp. k. Dostawa geomembrany ZD-077/D/A1-C
z dnia 30.07.2020
Zatwierdzono

Zestawienie Usługodawców


L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Nr pisma Status
1 Edyta Kucharska Najem kwater dla pracowników fizycznych GDDKIA-0024/18/D/JSap/A1-C
z dnia 14.11.2018
GDDKIA-0036/18/D/JSap/A1-C
z dnia 19.12.2018
(aneks nr 1)
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
2 Multiconsult Polska Sp. z o.o. Prace projektowe GDDKIA-0017/18/D/AKo/A1-C
z dnia 16.10.2018
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
3 Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA Prace projektowe GDDKIA-0025/18/D/KRJ/A1-C
z dnia 20.11.2018
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
4 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„DIKAR” Dariusz Kruszyński
– usługa wykonania rozpoznania
i sprawdzenia saperskiego terenu budowy
Usługa wykonania rozpoznania
i sprawdzenia saperskiego terenu budowy
GDDKIA-0034/18/D/JSap/A1-C
z dnia 07.12.2018
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
5 P.P.H.U. „NOWA” Dorota Nowak Sprzątanie pomieszczeń biurowych GDDKIA-0044/19/D/Jsap/A1-C
z dnia 23.11.2018 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
6 Agnieszka Jaguścik oraz Wiesław Jaguścik Najem kwater dla pracowników fizycznych GDDKIA-0037/18/D/JSap/A1-C
z dnia 19.12.2018
Umowa zgłoszona
/ Umowa bez uwag
7 „SKB Drive Tech Spółka Akcyjna” Najem powierzchni biurowych na rzecz
biura budowy Wykonawcy
GDDKIA-0038/18/D/JSap/A1-C
z dnia 20.12.2018
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
8 GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. Projekty i Konsultacje Geotechniczne GDDKIA-0029/18/D/AKo/A1-C
z dnia 28.11.2018
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
9 "AJ PROJEKT ARTUR JAROŃ" Świadczenie usługi doradczej - koordynacji prac projektowych GDDKIA-0045/19/D/JSap/A1-C
z dnia 17.01.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
10 "TPA Sp. z o.o." Świadczenie Usług Laboratoryjnych
oraz Zamówienia Obsługi Laboratoryjnej Kontraktu
GDDKIA-0047/19/D/AKo/A1-C
z dnia 17.01.2019
INZ-011/19/D/KJ/A1-C
z dnia 15.03.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
11 Anna Tomczyk Najem kwater dla pracowników fizycznych. GDDKiA-0059/19/D/J/Sap/A1-C Umowa zgłoszona
/ w weryfikacji
12 P.P.U. GEO S.p. z o.o. Świadczenie obsługi geodezyjnej
wraz z wyniesieniem pasa drogowego
i przygotowaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
GDDKIA-0060/19/D/JSap/A1-C
z dnia 12.02.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
13 ENVI Michał Nowak Wykonanie projektu zieleni GDDKiA-0061/19/D/JSap/A1-C
z dnia 1.03.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
14 Elektrostudium Jacek Mojski Wykonanie opracowania przebudowy
sieci elektrycznej, budowy oświetlenia
oraz zasilania w energie elektryczną obiektów
związanych z obsługą drogi
GDDKiA-0061/19/D/JSap/A1-C
z dnia 1.03.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
15 ExpertGroup.pl Michał Gawenda Wykonanie usługi opracowania projektu
przebudowy sieci teletechnicznej, budowy kanału
technologicznego oraz pełnienia nadzoru autorskiego
GDDKiA-0061/19/D/JSap/A1-C
z dnia 1.03.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
16 AXIS Grupa Geodezyjna Sp. z o.o. Wykonanie usługi opracowania map do
celów projektowych, wywiadu branżowego oraz
zaktualizowaniu mapy do celów projektowych w PODGiK
GDDKiA-0062/19/D/JSap/A1-C
z dnia 4.03.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
17 Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego Wykonanie usługi prowadzenia nadzoru archeologicznego GDDKiA-0063/19/D/JSap/A1-C
z dnia 6.03.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
18 Bogdan Kosela Najem kwater dla pracowników fizycznych GDDKIA-0085/19/D/Jsap/A1-C
z dnia 23.04.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ w weryfikacji
19 Tree Capital Sp. z o.o. Wykonanie tymczasowego podparcia obiektu WD-324 ZU-001/M/A1-C
z dnia 14.03.2019 r.
ZU-001/M/A1-C rew.1
z dnia 21.03.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
20 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Radomsko Sp. z o.o.
Odbiór odpadów komunalnych z budowy ZU-001/D/A1-C
z dnia 10.04.2019r.
ZU-001-rew.1/D/A1-C
z dnia 09.05.2019r.
ZU-001-rew.2/D/A1-C
z dnia 21.05.2019r.
ZU-001-rew.3/D/A1-C
z dnia 13.08.2019r.
ZU-001-rew.4/D/A1-C
z dnia 11.09.2019r.
ZU-001-rew.5/D/A1-C
z dnia 30.01.2020r.
ZU-001-rew.6/D/A1-C
z dnia 11.02.2020r.
ZU-001-rew.7/D/A1-C
z dnia 07.05.2020r.
ZU-001-rew.8/D/A1-C
z dnia 29.06.2020r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
21 Stanisław Walczak Łuk-Bet Wykonanie usługi transportowej ZU-002/D/A1-C
z dnia 11.04.2019r.
ZU-002/D/A1-C rew.1
z dnia 19.06.2019r.
ZU-002/D/A1-C rew.2
z dnia 16.07.2019r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
22 Mariusz Pastuszka "MMJ-LOGISIC"
Firma transportowa
Wykonanie usługi transportowej ZU-003/D/A1-C
z dnia 11.04.2019r.
ZU-003/D/19/A1-C rew.1
z dnia 19.06.2019r.
ZU-003/D/19/A1-C rew.2
z dnia 12.07.2019r.
ZU-003/D/19/A1-C rew.3
z dnia 01.07.2020r.
ZU-003/D/19/A1-C rew.4
z dnia 01.07.2020r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
23 "SYN-PUCH" Syncerz Zbigniew Wykonanie usługi transportowej ZU-004/D/A1-C
z dnia 11.04.2019r.
ZU-004-rew.1/D/A1-C
z dnia 12.07.2019r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
24 TM-VIA Sp. z o.o. Wykonanie i utrzymanie czasowej zmiany organizacji ruchu przy obiekcie WD-324. ZU-005/D/A1-C
z dnia 15.04.2019 r.
ZU-005-rew.1/M/A1-C
z dnia 13.02.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Wykonanie usługi tymczasowej organizacji ruchu
wraz z opracowaniem projektów.
ZU-008/D/A1-C
z dnia 19.04.2019 r.
ZU-008 rew.1/D/A1-C
z dnia 07.02.2020 r.
ZU-008-rew.2/D/A1-C
z dnia 28.04.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
25 GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. Wykonanie usługi dotyczącej badań geotechnicznych
oraz wzmocnienia podłoża – aneks nr 1
rozszerzenie zakresu prac
ZU-006/D/A1-C
z dnia 17.04.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
26 Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
"Energoprojekt Poznań" Spółka Akcyjna
Wykonanie usługi dotyczącej projektów
przebudowy linii 400 kV
ZU-007/D/A1-C
z dnia 17.04.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
27 Mentor Consulting Sp. z o.o. Wykonanie usługi inwentaryzacji DK-1 – jezdnia zachodnia ZU-009/D/A1-C
z dnia 25.04.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
28 SOPHUS Sp. z o.o. Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem
całodobowym zaplecza budowy
ZU-010/D/A1-C
z dnia 26.04.2019 r.
ZU-010-rew.1/D/A1-C
z dnia 26.02.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
29 Firma Usługowo - Transportowa Dawid Błażek Wykonanie usługi transportowej ZU-011/D/A1-C
z dnia 29.04.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
30 Elżbieta Czerwińska Wykonywanie usługi transportowej ZU-012/D/A1-C
z dnia 10.05.2019 r.
ZU-012-rew.1/D/A1-C
z dnia 22.08.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
31 Przedsiębiorstwo „JASTA” Sp. z o.o. Usługa utylizacji martwej zwierzyny leżącej w pasie drogowym ZU-013/D/A1-C
z dnia 20.08.2019 r.
ZU-013-rew.1/D/A1-C
z dnia 20.05.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
32 TRANS A.D.S. UTRATNI Sp.j. Wykonanie usługi Transportowej ZU-014/D/A1-C
z dnia 06.06.2019 r.
ZU-014-rew.1/D/A1-C
z dnia 06.06.2019 r.
ZU-014-rew.2/D/A1-C
z dnia 19.06.2019 r.
ZU-014-rew.3/D/A1-C
z dnia 17.07.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
33 Jacek Dyła Transport Towarowy Wykonywanie usługi transportowej ZU-015/D/A1-C
z dnia 14.05.2019 r.
ZU-015-rew.1/D/A1-C
z dnia 20.05.2020 r.
ZU-015 rew.2/D/A1-C
z dnia 16.07.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
34 PPHU AN-MA-DA Eugeniusz Święcicki Wykonywanie usługi transportowej
- ciągnik siodłowy z zestawem niskopodwoziowym
Wykonanie usługi przekruszenia frezowiny do frakcji 0-31,5
ZU-016/D/A1-C
z dnia 17.05.2019 r.
ZU-033/D/A1-C
z dnia 21.11.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
W zatwierdzeniu
35 SOŁTYS Sp. z o.o. Wykonywanie usługi transportowej ZU-017/D/A1-C
z dnia 22.05.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
36 Firma Usługowo - Transportowa Dawid Błażek Wykonanie usługi Transportowej ZU-018/D/A1-C
z dnia 28.05.2019 r.
ZU-018-rew.1/D/A1-C
z dnia 12.07.2019 r.
ZU-018-rew.2/D/A1-C
z dnia 17.12.2019 r.
ZU-018-rew.3/D/A1-C
z dnia 27.05.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
37 Instalarstwo Elektryczne Maciej Gransztof Usługa wykonania zasilania pracy budowy ZU-019/D/A1-C
z dnia 04.06.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
38 Przedsiębiorstwa Usługowo-Handlowego Artur Pyrek Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-020/D/A1-C
z dnia 05.06.2019 r.
ZU-020-rew.1/D/A1-C
z dnia 20.05.2020 r.
ZU-020 rew.2/D/A1-C
z dnia 07.07.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
39 Jan Jakimiec transport towarowy Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-021/D/A1-C
z dnia 06.06.2019 r.
ZU-021-rew.1/D/A1-C
z dnia 20.05.2020 r.
ZU-021-rew.2/D/A1-C
z dnia 16.07.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
40 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Sp. z o.o. w Radomsku
Odbiór odpadów ZU-022/D/A1-C
z dnia 16.07.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
41 Usługi Sprzętowo-Budowlane Ewa Żurawińska Usługa Transportowa ZU-023/D/A1-C
z dnia 16.07.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
42 Hoss-Trans Andrzej Wiliński Usługa Transportowa ZU-024/D/A1-C
z dnia 16.07.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
43 Tadeusz Armatys Firma Handlowa Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-025/D/A1-C
z dnia 16.07.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
44 P.P.H.U. WIM-TRANS Witold Michalak Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-026/D/A1-C
z dnia 01.08.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
45 BITUNOVA Sp. z o.o. Usługa skropienia emulsją - remont DK1 ZU-027/D/A1-C
z dnia 02.09.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
46 Zakład Usługowy „JANIAK 2” Janusz Janiak Usługa żurawiem samochodowym ZU-028/M/A1-C
z dnia 02.09.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
47 STRABAG Sp. z o.o. Umowa świadczenia usług logistycznych.
Dalszy podwykonawca
STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.
ZU-029/M/A1-C
z dnia 23.09.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
48 CONCRETE ZABŁOCCY Sp. j. Wykonanie usługi węzłem/mieszalnikiem BISON 500 ZU-030/D/A1-C
z dnia 30.10.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
49 Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze PAWLAK Usługa wykonania 4 otworów rurowych oraz 4
sondowań CPTU w km 381 drogi DK1
ZU-031/D/A1-C
z dnia 31.10.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
50 Zakład recyklingu kamienia i betonu odpadowego "REKABET" Wykonanie usługi przekruszenia frezowiny do frakcji 0-31,5 ZU-032/D/A1-C
z dnia 14.11.2019 r.
ZU-032-rew.1/D/A1-C
z dnia 11.12.2019
ZU-032-rew.2/D/A1-C
z dnia 17.12.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
51 WAL-KOP Jacek Walczak Wykonanie usługi rozładunku i transportu samochodowego ZU-034/D/A1-C
z dnia 11.12.2019
ZU-034 rew.1/D/A1-C
z dnia 31.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
52 Kucharska Edyta Najem lokalu mieszkalnego dla pracowników ZU-035/D/A1-C
z dnia 13.12.2019
ZU-035 rew.1/D/A1-C
z dnia 06.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
53 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania zimowego DK1 ZU-036/D/A1-C
z dnia 16.12.2019
ZU-036 – rew.01/D/A1-C
z dnia 16.12.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
54 PILETEST Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie 10 szt. Próbnych obciążeń statycznych oraz 10 szt.
Próbnych obciążeń dynamicznych na palach CFA
ZU-037/M/A1-C
z dnia 10.01.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
55 DROMAK Sp. z o.o. Wykonanie usługi napraw cząstkowych istniejącej DK1 ZU-038/D/A1-C
z dnia 10.01.2020
ZU-038-rew.1/D/A1-C
z dnia 29.01.2020
ZU-038 rew.2/D/A1-C
z dnia 31.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
56 Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowe
GEO Sp. z.o.o.
Wykonanie usługi obsługi geodezyjnej wraz z wyniesieniem
pasa drogowego i przygotowaniem goedezyjnej dokumentacji powykonawczej
ZU-039/D/A1-C
z dnia 14.01.2020
ZU-039-rew.1/D/A1-C
z dnia 28.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
57 FCC EKO Radomsko Sp. z o.o. Wykonanie usługi utylizacji odpadów pochodzących z budowy
- likwidacja wysypiska odkrytego na terenie budowy - PZ nr 2
ZU-040/D/A1-C
z dnia 29.01.2020
ZU-046/D/A1-C
z dnia 12.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
58 DAV TRANS Dawid Przystański Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-041/D/A1-C
z dnia 29.01.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
59 PRiT s.c. M.Pietrzyk, M.Pietrzyk Wykonanie usługi kompleksowego montażu i uruchomienia
sygnalizacji świetlnej wraz z kompleksowym utrzymaniem
ZU-042/D/A1-C
z dnia 29.01.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
60 Usługi budowlane AL.-BU-DEX Aleksander Nestorowicz Wykonanie usługi najmu pracowników tymczasowych ZU-043/D/A1-C
z dnia 30.01.2020
ZU-043 rew.1/D/A1-C
z dnia 26.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
61 P.H.U. - TEGES Zenon Karczmarczyk Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-044/D/A1-C
z dnia 11.02.2020
ZU-044-rew.1/D/A1-C
z dnia 25.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
62 AJ PROJEKT Artur Jaroń Usługa doradcza koordynacji prac projektowych ZU-045/D/A1-C
z dnia 04.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
63 FCC EKO Radomsko Sp. z o.o. Wykonanie usługi odbioru odpadów z budowy ZU-046/D/A1-C
z dnia 12.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
64 BOR - WIERT Sp. z o.o. Wykonanie przecisku metodą bezwykopową ZU-047/D/A1-C
z dnia 26.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
65 GC Projekt Sp. z o.o. Opracowanie projektów wykonawczych zamiennych
wzmocnienia podłoża na dojazdach do obiektów mostowych:
WA-317, WA-319, WA-328, WA-329, WA-333
ZU-049/D/A1-C
z dnia 08.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
66 TRANS-AM Maciej Antkowiak Małgorzata Antkowiak Spółka Jawna Wykonanie usługi wytwarzania mieszanek betonowych
w węźle betoniarskim
ZU-050/D/A1-C
z dnia 21.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
67 BakTrans Marlena Bąk Wykonanie usługi transportowej ZU-013-rew.1/D/A1-C
z dnia 20.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
68 ENERGY MINERALS S.C. W. Tarabasz, Ł. Kowalski Wykonanie usługi transportowej ZU-051/D/A1-C
z dnia 22.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
69 GRUPA 7 DYSTRYBUCJA - Cezary Wójcik i Wspólnicy Sp.j. Wykonanie usługi transportowej ZU-052/D/A1-C
z dnia 22.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
70 KM-TRANS Usługi Transportowe,
kupno-sprzedaż Kamil Możdżonek
Wykonanie usługi transportowej ZU-053/D/A1-C
z dnia 22.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
71 GRA-CON Grażyna Rutkowska Wykonanie usługi transportowej ZU-054/D/A1-C
z dnia 22.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
72 Transport ciężki METKOL Dawid Sorbal Wykonanie usługi transportowej ZU-055/D/A1-C
z dnia 22.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
73 Usługi sprzętowo-budowlane Ewa Żurawińska Wykonanie usługi transportowej ZU-056/D/A1-C
z dnia 22.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
74 JAN-POL Sp.j. Jan i Krzysztof Czapla Wykonanie usługi transportowej ZU-057/D/A1-C
z dnia 22.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
75 HOSS-TRANS Andrzej Wiliński Wykonanie usługi transportowej ZU-058/D/A1-C
z dnia 27.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
76 Mariusz Stanirowski Firma
Handlowo-Usługowo-Transportowa
Wykonanie usługi transportowej ZU-059/D/A1-C
z dnia 04.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
77 Sławomir Król Usługi Transportowe-Handel Wykonanie usługi transportowej ZU-060/D/A1-C
z dnia 05.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
78 Transport Drogowy Towarowy Mariusz Błaszczyk Wykonanie usługi transportowej ZU-061/D/A1-C
z dnia 05.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
79 Sławomir Trocha Usługi Załadunkowo-Transportowe Wykonanie usługi transportowej ZU-062/D/A1-C
z dnia 05.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
80 WAL-KOP Jacek Walczak Wykonanie usługi transportowej ZU-063/D/A1-C
z dnia 09.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
81 Kopalnie Kruszyw KOMALA Spółka Cywilna
Sławomir i Andrzej Komala
Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-064/D/A1-C
z dnia 17.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
82 Firma Handlowo-Usługowa
,,STACH" Stanisław Wawrowicz
Wykonanie usługi transportowej ZU-065/D/A1-C
z dnia 23.06.2020
Umowa zgłoszona / bez uwag
83 TRANS-MAR Marcin Szlosek Wykonanie usługi transportowej ZU-066/D/A1-C
z dnia 23.06.2020
Umowa zgłoszona / bez uwag
84 Konsorcjum Firm: CADmost Sp. z o.o.
oraz Aspekt Laboratorium Sp. z o.o.
Wykonanie usługi próbnych obciążeń
obiektów inżynieryjnych
ZU-067/M/A1-C
z dnia 29.06.2020
Umowa zgłoszona / bez uwag
85 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
EUROSPRZĘT Mieczysław Wieczorek
Wykonanie usługi dźwigowej ZU-068/M/A1-C
z dnia 13.07.2020
Umowa zgłoszona / bez uwag
86 TM-TRANS Tomasz Mróz Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-069/M/A1-C
z dnia 17.07.2020
Umowa zgłoszona / bez uwag
87 Tomasz Kuczkowski Wykonanie usługi transportowej ZU-070/D/A1-C
z dnia 30.07.2020
Umowa zgłoszona / bez uwag
88 Transport Drogowy Towarowy
Mariusz Błaszczyk
Wykonanie usługi transportowej ZU-071/D/A1-C
z dnia 31.07.2020
Umowa zgłoszona / bez uwag