Zestawienie Podwykonawców


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gddkia.gov.pl/pl/3973/Serwis-dla-podwykonawcow

L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Nr pisma Status
1 MULTICONSULT POLSKA Sp. z o.o. Prace projektowe GDDKIA-0017/18/D/AKo/A1-C
z dnia 16.10.2018
Umowa zgłoszona / bez uwag
2 Daniel Maranda Pracownia
Analiz Środowiskowych ASANGA
Prace projektowe GDDKIA-0025/18/D/KRJ/A1-C
z dnia 20.11.2018
Umowa zgłoszona / bez uwag
3 GEOTEKO Serwis
Sp. z o.o.
Projekty i Konsultacje Geotechniczne GDDKIA-0029/18/D/AKo/A1-C
z dnia 28.11.2018
Umowa zgłoszona / bez uwag
4 "AJ PROJEKT ARTUR JAROŃ" Świadczenie usługi doradczej - koordynacji prac projektowych GDDKIA-0045/19/D/JSap/A1-C
z dnia 17.01.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
5 P.P.H.U. „NOWA” Dorota Nowak Wycinka drzew i krzewów GDDKIA-0052/19/D/Jsap/A1-C
z dnia 07.02.2019 r.
ZPW-001/D/A1-C
z dnia 12.02.2019 r.
Umowa z uwagami

Umowa bez uwag
6 ENVI Michał Nowak Wykonanie projektu zieleni GDDKiA-0061/19/D/JSap/A1-C
Z dnia 1.03.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
7 Elektrostudium
Jacek Mojski
Wykonanie opracowania przebudowy sieci elektrycznej,
budowy oświetlenia oraz zasilania w energie elektryczną obiektów związanych z obsługą drogi
GDDKiA-0061/19/D/JSap/A1-C
z dnia 1.03.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
8 ExpertGroup.pl
Michał Gawenda
Wykonanie usługi opracowania projektu przebudowy
sieci teletechnicznej, budowy kanału technologicznego
oraz pełnienia nadzoru autorskiego
GDDKiA-0061/19/D/JSap/A1-C
z dnia 1.03.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
9 AXIS Grupa Geodezyjna
Sp. z o.o.
Wykonanie usługi opracowania map do celów projektowych,
wywiadu branżowego oraz zaktualizowaniu mapy
do celów projektowych w PODGiK
GDDKiA-0062/19/D/JSap/A1-C
z dnia 4.03.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
10 Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego Wykonanie usługi prowadzenia nadzoru archeologicznego GDDKiA-0063/19/D/JSap/A1-C
z dnia 6.03.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
11 STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. Wykonanie nawierzchni betonowych wraz z podbudową ZPQ-002/D/A1-C
z dnia 15.03.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
12 Artur Szymon Malinowski Biuro Projektów i Realizacji TELBEST Wykonanie przebudowy sieci telekomunikacyjnych ZPW-003/D/A1-C
z dnia 28.03.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
13 FREZDROG Kazimierz Gaweł Barbra Gaweł Spółka Jawna Wykonanie rozbiórek elementów dróg,
rozebrania nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych oraz wykonanie
frezowania nawierzchni asfaltowych
ZPW-004/D/A1-C
z dnia 28.03.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag

Zestawienie Dostawców


L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Nr pisma Status
1 "Kama Trans" Kamila Szymczyk Grabowska Dostawa betonowych barier drogowych
dwustronnych typu "JERSEY"
GDDKIA-0041/19/D/AKo/A1-C
z dnia 10.01.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
2 "TJM - Inwestycje Sp. z o.o." Sprzedaż i dostawa posiłków profilaktycznych GDDKIA-0044/19/D/AKo/A1-C
z dnia 15.01.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
3 "KWAZAR Corporation Sp. z o.o." Zakup i dostawa materiałów w postaci
separatorów ruchu typu U25-c
GDDKIA-0043/18/D/AKo/A1-C
z dnia 15.01.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
4 Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A Dostawa kruszywa łamanego 0-31 GDDKIA-0049/18/D/JSap/A1-C
z dnia 28.01.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
5 Mentor Consulting Dostawa budek lęgowych ZD/001/D/A1-C
z dnia 20.03.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag

Zestawienie Usługodawców


L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Nr pisma Status
1 Edyta Kucharska Najem kwater dla pracowników fizycznych GDDKIA-0024/18/D/JSap/A1-C
z dnia 14.11.2018
GDDKIA-0036/18/D/JSap/A1-C
z dnia 19.12.2018 (aneks nr 1)
Umowa zgłoszona / bez uwag
2 P.P.H.U. „NOWA” Dorota Nowak Prace usługowe GDDKIA-0027/18/D/JSap/A1-C
z dnia 23.11.2018
Umowa zgłoszona / bez uwag
3 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe
„DIKAR” Dariusz Kruszyński
– usługa wykonania rozpoznania
i sprawdzenia saperskiego terenu budowy
Usługa wykonania rozpoznania
i sprawdzenia saperskiego terenu budowy
GDDKIA-0034/18/D/JSap/A1-C
z dnia 07.12.2018
Umowa zgłoszona / bez uwag
4 Agnieszka Jaguścik oraz Wiesław Jaguścik Najem kwater dla pracowników fizycznych GDDKIA-0037/18/D/JSap/A1-C
z dnia 19.12.2018
Umowa zgłoszona / bez uwag
5 „SKB Drive Tech Spółka Akcyjna” Najem powierzchni biurowych na rzecz
biura budowy Wykonawcy
GDDKIA-0038/18/D/JSap/A1-C
z dnia 20.12.2018
Umowa zgłoszona / bez uwag
6 "TPA Sp. z o.o." Świadczenie Usług Laboratoryjnych
oraz Zamówienia Obsługi Laboratoryjnej Kontraktu
GDDKIA-0047/19/D/AKo/A1-C
z dnia 17.01.2019
INZ-011/19/D/KJ/A1-C
z dnia 15.03.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
7 „MENTOR CONSLUTING Sp. z o.o.” Pełnienie nadzoru środowiskowego
w Kontrakcie oraz Umowy Świadczenia Usług Inwentaryzacji
początkowej i końcowej stanu dróg i budynków.
GDDKiA-0055/D/JSpa/A1-C
z dnia 14.02.2019
Umowa zgłoszona / bez uwag
8 Anna Tomczyk Najem kwater dla pracowników fizycznych. GDDKiA-0059/19/D/J/Sap/A1-C Umowa zgłoszona /
w weryfikacji
9 P.P.U. GEO S.p. z o.o. Świadczenie obsługi geodezyjnej wraz
z wyniesieniem pasa drogowego i przygotowaniem
geodezyjnej dokumentacji powykonawczej
GDDKIA-0060/19/D/JSap/A1-C
z dnia 12.02.2019 r.
Umowa zgłoszona / bez uwag
10 Tree Capital Sp. z o.o. Wykonanie tymczasowego podparcia obiektu WD-324 ZU-001/M/A1-C
z dnia 14.03.2019 r.
Umowa zgłoszona / uwagi IK