Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
70%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 4,20%
4.2%Zaawansowanie finansowe

4,08% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej
4.08%