Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
91%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:
19.45%Zaawansowanie finansowe

23% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej – zaliczka 10% wykorzystana w całości
23%