Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
98.06%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:
36.89%Zaawansowanie finansowe

50,38% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej – zaliczka 10% wykorzystana w całości
50.38%