Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
87%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 8,67%
8.67%Zaawansowanie finansowe

17,27% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej – zaliczka 10% wykorzystana w całości
17.27%