Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
96%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:
25.34%Zaawansowanie finansowe

29,76% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej – zaliczka 10% wykorzystana w całości
29.76%