Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
95%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:
20.72%Zaawansowanie finansowe

29,76% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej – zaliczka 10% wykorzystana w całości
29.76%