Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
98.06%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:
29.01%Zaawansowanie finansowe

40,69% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej – zaliczka 10% wykorzystana w całości
40.69%