Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
93.38%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:
24.04%Zaawansowanie finansowe

34,10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej – zaliczka 10% wykorzystana w całości
34.10%