Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
90%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:
15.01%Zaawansowanie finansowe

23% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej – zaliczka 10% wykorzystana w całości
23%