Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:
80%Zaawansowanie rzeczowe

Postęp: 4,86%
4.86%Zaawansowanie finansowe

13,83% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej – zaliczka 10% wykorzystana w całości
13.83%