Aktualności

6 listopada 2023

W dniu 06.11.2023 r. Inżynier Kontraktu wydał Świadectwo Wykonania Robót i zakończył się okres Przeglądów i Rozliczenia Kontraktu.

10 lipca 2023

Wykonawca informuje o planowanym wprowadzeniu Czasowej Organizacji Ruchu na Autostradzie A1 za wiaduktem autostradowym WA-333 w kierunku Katowic w km 392+590 – 392+600 jezdnia prawa w terminie:

12.07.2023 r. (środa), godz. 20:00
- wprowadzenie COR od godziny 20:00 do godziny 07:00 (13.07.2023). Zamknięcie prawego i środkowego pasa ruchu.

13.07.2023 r. (czwartek), godz. 20:00
- wprowadzenie COR od godziny 20:00 do godziny 07:00. (14.07.2023). Zamknięcie lewego i środkowego pasa ruchu.

26 września 2022

Wykonawca informuje o planowanym na dzień 30.09.2022 r. wprowadzeniu Stałej Organizacji Ruchu na odcinku C autostrady A1 (klauzula rozpatrzenia projektu stałej organizacji ruchu nr 4080.7.2020/2022.14 z dnia 12 września 2022 r.). Jednocześnie informujemy o wprowadzeniu w tym samym czasie czasowej organizacji ruchu na połączeniu odcinków B i C w km A1 375+370-378+215 (klauzula rozpatrzenia projektu organizacji ruchu nr 4081.229.2019/2022.35 z dnia 23 czerwca 2022 r. Etap 2.08).

31 sierpnia 2022

W dniu 31.08.2022 r. Inżynier Kontraktu wystawił Świadectwo Przejęcia na podstawie Subklauzuli 10.1 [Przejęcie Robót i Odcinków] Warunków Kontraktu, którym potwierdza zakończenie robót w całości z dniem 04.08.2022 r.

6 czerwca 2022

Pragniemy poinformować, że w dniu 11.06.2022 r. o godzinie 7:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (klauzula nr 4081.96.2019/2022.36).
Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wprowadzenia COR oraz zabezpieczenia prac związanych z wymianą i budową ekranów akustycznych na autostradzie A1 w km od 376+000 do km 377+800.

18 maja 2022

Pragniemy poinformować, że w dniu 25.05.2022 r. o godzinie 7:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (klauzula nr 4081.96.2019/2022.28.1).
Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wprowadzenia ruchu wahadłowego na DK Nr 41 w obszarze przebudowywanej autostrady A-1.

19 kwietnia 2022

Pragniemy poinformować, że w dniu 26.04.2022 r. o godz. 7.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (klauzula nr 4081.96.2019/2022.35). Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania docelowego oznakowania poziomego.

16 marca 2022

Pragniemy poinformować, że w dniu 23.03.2022 r. o godz. 8.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (klauzula nr 4081.96.2019/2022.34). Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania i oznakowania wyjazdów z budowy w docelowych lokalizacjach po stronie prawej oraz w obrębie MOP-ów na drodze A1 od km 379+000 do km 392+720.

11 marca 2022

Pragniemy poinformować, że w dniu 18.03.2022 r. o godz. 8.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (klauzula nr 4081.96.2019/2022.31.1 Aneks nr 1 do klauzuli 4081.96.2019/2021.31 z dnia 10.06.2021 r.). Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania i oznakowania wyjazdów z budowy w km 0+420 łącznicy Ł05 w obszarze węzła Radomsko.

9 lutego 2022

Pragniemy poinformować, że w dniu 16.02.2022 r. o godzinie 7:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu (klauzula nr 4081.96.2019/2020.23). Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania zawężenia i wprowadzenia ruchu 1+1 na odcinku w km od 376+000 do 376+700 (423+720 ÷ 424+420), zgodnie ze schematem SA-3 (w załączeniu). Przewidywany okres prowadzenia prac to 4 dni.

Projekt czasowej organizacji ruchu: PLIK PDF

30 grudnia 2021

W dniu 30.12.2021 r. na terenie MOP Słostowice odbyło się otwarcie nowych odcinków autostrady A1 przy udziale Premiera Mateusza Morawieckiego, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka, Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej Grzegorza Pudy, Wiceministra Funduszy i Polityki Regionalnej Waldemara Budy, Rzecznika Prasowego Rządu Piotra Müllera, Posłanki Anny Milczanowskiej oraz p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasza Żuchowskiego.

27 października 2021

Pragniemy poinformować, że w dniu 03.11.2021 r. o godz. 8.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (klauzula nr 4081.96.2019/2020.23). Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania zawężenia i wprowadzenia ruchu 1+1 na odcinku w km od 382+000 do 382+700 (429+680 ÷ 430+380). Przewidywany okres prowadzenia prac to 3 dni.

5 października 2021

Pragniemy poinformować, że w dniu 12.10.2021 r. o godz. 7.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (klauzula Urzędu Starostwa Radomszczańskiego nr 251/2019). Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy zamknięcia obiektu mostowego WA-325 na DP3928E relacji Dobryszyce-Radomsko, który znajduje się w ciągu DK-1 w km 433+165. Dla ruchu lokalnego zostaną wytyczone objazdy zgodnie z powyższym projektem czasowej organizacji ruchu. Zamknięcie obiektu mostowego przewiduje się na okres 2 dni w terminie od 12.10.2021 r. do 13.10.2021 r.

30 sierpienia 2021

Pragniemy poinformować, że w dniu 06.09.2021 r. o godz. 9.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu (klauzula nr 4081.96.2019/2021.30). Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy przełożenia ruchu na jezdnię prawą autostrady A1 w km 391+200 – 392+720 (stary km 439+101 – 440+621), w związku z wymianą nawierzchni bitumicznej na betonową na jezdni lewej.

28 lipca 2021

Pragniemy poinformować, że w dniu 03.08.2021 r. o godzinie 7:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu klauzula Urzędu Starostwa Radomszczańskiego klauzula nr 251/2019. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy zamknięcia obiektu mostowego WA-325 na DP3928E relacji Dobryszyce – Radomsko, który znajduje się w ciągu DK-1 w km 433+165. Dla ruchu lokalnego zostaną wytyczone objazdy zgodnie z powyższym projektem czasowej organizacji ruchu. Zamknięcie obiektu mostowego przewiduje się na okres 3 dni w terminie od 03.08.2021 r. do 06.08.2021 r.

23 lipca 2021

Pragniemy poinformować, że w dniu 30.07.2021 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu przez Wykonawcę odcinka B autostrady A1 – firmę Mirbud, zgodnie z zatwierdzoną czasową organizacją ruchu (klauzula nr 4081.229.2019/2021.25). Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy przełożenia ruchu na jezdnię prawą autostrady A1 na połączeniu odcinków B i C przebudowywanej autostrady A1 w km 376+000 (423+727).

23 czerwca 2021

Pragniemy poinformować, że w dniu 29.06.2021 r. o godzinie 7.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (Uzgodnienie nr 225/2020 Starostwa Radomszczańskiego). Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wprowadzenia ruchu wahadłowego na DP nr 3947E w obszarze przebudowywanej drogi w celu wykonania robót brukarskich na dojazdach do obiektu mostowego WD-327.

18 czerwca 2021

Pragniemy poinformować, że w dniu 24.06.2021 r. o godzinie 8.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (klauzula nr 4081.96.2019/2021.31). Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania i oznakowania wyjazdów z budowy w km 0+420 łącznicy nr Ł 05 w obszarze węzła Radomsko.

11 czerwca 2021

Pragniemy poinformować, że w dniu 17.06.2021 r. o godzinie 8.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (klauzula nr 4081.96.2019/2021.28). Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wprowadzenia ruchu wahadłowego na DK42 w obszarze przebudowywanej drogi w celu wykonania robót brukarskich na dojazdach do obiektu mostowego WD-332.

4 maja 2021

Pragniemy poinformować, że w dniu 04.05.2021 r. o godzinie 8.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji dla w/w zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu uzgodnienie nr 225/2020 Starostwa Radomszczańskiego. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wprowadzenia ruchu wahadłowego na DP nr 3947E w obszarze przebudowywanej drogi w celu wykonania uciąglenia nawierzchni na dojazdach do obiektu mostowego WD-327.

27 kwietnia 2021

Pragniemy poinformować, że w dniu 04.05.2021 r. o godzinie 8.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (uzgodnienie nr 225/2020 Starostwa Radomszczańskiego). Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wprowadzenia ruchu wahadłowego na DP nr 3947E w obszarze przebudowywanej drogi w celu wykonania uciąglenia nawierzchni na dojazdach do obiektu mostowego WD-327.

15 kwietnia 2021

Pragniemy poinformować, że w dniu 21.04.2021 r. o godzinie 12.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (klauzula nr 4081.96.2019/2021.29). Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy przełożenia ruchu na jezdnię wschodnią – faza 2 (przekrój 2+1+1 na węźle) oraz uzupełnienia oznakowania pionowego typu F-14, B-33, B-26.

14 kwietnia 2021

Pragniemy poinformować, że w dniu 21.04.2021 r. o godzinie 8.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (klauzula nr 4081.96.2019/2021.28). Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wprowadzenia ruchu wahadłowego na DK42 w obszarze przebudowywanej drogi w celu wykonania uciąglenia nawierzchni na dojazdach do obiektu mostowego WD-332.

5 kwietnia 2021

Pragniemy poinformować, że w dniu 12.04.2021 r. o godzinie 6.00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu (klauzula Urzędu Starostwa Radomszczańskiego klauzula nr 251/2019). Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy zamknięcia obiektu WA-325 na DP3928E relacji Dobryszyce – Radomsko, który znajduje się w ciągu DK-1 w km 433+165. Dla ruchu lokalnego zostaną wytyczone objazdy zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu.

20 stycznia 2021

Pragniemy poinformować, że w dniu 22.01.2021 r. o godzinie 10:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu klauzula numer 4081.96.2019/2020.25.2. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wprowadzenia automatycznej kontroli średniej prędkości na dopuszczonej do ruchu nowej jezdni budowanej autostrady A1 o przekroju 1x4 (2+2) na odcinku od km 377+690 do km 414+724 tj. odc. C+D+E - od węzła Kamieńsk do węzła Mykanów.

28 grudnia 2020

Pragniemy poinformować o zamknięciu obiektu WA-319 relacji Kamieńsk - Słostowice w dniu 11.01.2021 r. o godzinie 12.00 zgodnie z klauzulą Urzędu Gminy Gomunice o numerze znak: ID.7221.9.2019.WR.

28 grudnia 2020

Pragniemy poinformować o zamknięciu obiektu WA-320 relacji Gomunice - Słostowice w dniu 11.01.2021 r. o godzinie 12.00 zgodnie z uzgodnieniem Urzędu Starostwa Powiatowego Radomsko nr 217/2019.

28 grudnia 2020

Pragniemy poinformować o zamknięciu obiektu WA-317 relacji Kamieńsk - Koźniewice w dniu 11.01.2021 r. o godzinie 12.00 zgodnie z uzgodnieniem Urzędu Starostwa Powiatowego Radomsko nr 128/2019.

22 grudnia 2020

Pragniemy poinformować, że od dnia 22.12.2020 r. od godziny 11.00, ruch na całym budowanym odcinku C autostrady A1 (trasa Kamieńsk-Radomsko) odbywa się po nowo wybudowanej jezdni lewej (wschodniej).

16 grudnia 2020

Pragniemy poinformować, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu nr 190017-3.1-36, że w dniu 16.12.2020 r. o godz. 12.00 zostanie udostępniony do ruchu obiekt WD-327, a tym samym zamknięty obiekt WA-328.

14 grudnia 2020

Pragniemy poinformować o otwarciu obiektu WD-318 relacji Kamieńsk - Pytowice i wdrożeniu docelowej organizacji ruchu w dniu 16.12.2020 r. o godz. 12:00.

Informujemy również o otwarciu obiektu WD-324 relacji Dobryszyce - Blok Dobryszyce i wdrożeniu docelowej organizacji ruchu w dniu 16.12.2020 r. o godz. 12:00.

10 grudnia 2020

W związku z wybudowaniem wschodniej jezdni autostrady A-1 na odcinku Kamieńsk – Radomsko, w dniu 14.12.2020 r. o godzinie 11.00 planowane jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu zgodnie z klauzulą nr 4081.96.2019/2020.23. Od tego czasu aż do zakończenia realizacji inwestycji ruch samochodów będzie się odbywał jezdnią lewą (wschodnią) na odcinku od km 376+000 do km 392+720.

Zostaną wydzielone 4 pasy ruchu, 2 pasy w stronę Gdańska/Łodzi i 2 pasy w stronę Katowic.

Zaprojektowana szerokość pasów dla projektowanego tymczasowego układu o przekroju 2+2 to 3,75m i 3,37m (kierunek Łódź) oraz 3,38m i 3,75m (zawężony do 3,5 m w rejonie budowanych obiektów mostowych) dla ruchu w kierunku Katowic. Prędkość zostanie ograniczona do 70 km/h.

W związku z tą zmianą ulegnie likwidacji dotychczas funkcjonujące tymczasowe rondo zlokalizowane na przecięciu budowanej autostrady i drogi krajowej nr 42 (ulicy Brzeźnickiej w Radomsku). W zamian zostanie oddany do użytku nowo wybudowany węzeł Radomsko, dzięki czemu Miasto Radomsko zostanie skomunikowane z realizowaną inwestycją.

Zostanie także oddany do ruchu nowo wybudowany wiadukt drogowy WD-332 będący częścią drogi krajowej nr 42, a usytuowany nad autostradą.

9 grudnia 2020

Pragniemy poinformować, zgodnie z projektem czasowej organizacji ruchu nr 190017-3.1-36, że w dniu 16.12.2020 r. o godz. 12.00 zostanie udostępniony do ruchu obiekt WD-327, a tym samym zamknięty obiekt WA-328.

20 listopada 2020

Informujemy o wdożeniu projektu Czasowej Organizacji Ruchu ,, Zamknięcie obiektu WA- 325’’, który będzie obowiązywał od 27.11.2020 do 30.11.2020 r.

> Zamknięcie obiektu WA-325: 27.11.2020 r. godz.: 18:00
> Otwarcie obiektu WA-325: 30.11.2020 r. godz.: 6:00

Link do dokumentu PDF: Projekt Czasowej Organizacji Ruchu wraz z Uzgodnieniem Nr 374/2020

28 października 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 04.11.2020 r. do godziny 9:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu klauzula GDDKiA numer 4081.96.2019/2020.21.2. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy przełożenia ruchu na nowo wybudowaną jezdnię lewą na odcinku DK-1 w km 429+500 ÷ 433+360 (381+810 ÷ 385+660).

6 października 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 12.10.2020 r. o godzinie 8:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu klauzula GDDKiA numer 4081.96.2019/2020.21.2. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy przełożenia ruchu w km 437+190 ÷ 439+935 (385+700 ÷ 389+499) na nowo wybudowaną jezdnię lewą.

10 września 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 16.09.2020 r. o godzinie 7:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu urzędu Starostwa Radomszczańskiego nr 254/2020. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania baypassa na DP 3947E w miejscowości Stobiecko Szlacheckie w km 5+747 ÷ 5+947.

Projekt czasowej organizacji ruchu: PLIK PDF

4 września 2020

Pragniemy poinformować, że w godzinach nocnych w dniu z 13.09.2020 r. na 14.09.2020 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu klauzula GDDKiA numer 4081.96.2019/2020.17.2. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy przełożenia ruchu w km 437+190 ÷ 439+935 na nowo wybudowaną jezdnię lewą.

4 września 2020

Informujemy, że w dniu 12.09.2020 r. w godzinach od 7:00 do 19:00 nastąpią utrudnienia w ruchu na drodze gminnej relacji Kamieńsk - Koźniewice. Zostanie zamknięty przejazd pod obiektem mostowym WA-317 na wysokości przebudowanej autostrady w celu wykonania poprzecznego odwodnienia drogowego.

4 września 2020

Informujemy, że w dniu 08.09.2020 r. i w dniu 09.09.2020 r. w godzinach od 21:00 do 2:00 dnia następnego nastąpią utrudnienia w ruchu na odcinku przebudowywanej autostrady A1 w km od 425+100 do 425+300. Utrudnienia będą miały miejsce pod przebudowywanym obiektem mostowym WD-318. W celu skorygowania deskowań ustroju nośnego ruch wstrzymywany będzie na czas od 10 do 15 min w zależności od potrzeb w jednym z kierunków autostrady. Ruch kierowany będzie przez funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej Policji z Radomska oraz przez pracowników firmy Strabag.

25 sierpnia 2020

W dniu 25.08.2020 Wykonawca rozpoczął wykonywanie ścieków metodą ślizgową.

17 sierpnia 2020

W dniu 17.08.2020 Wykonawca rozpoczął prace związane z budową MOP’u Stobiecko Szlach. – strona Zachodnia.

30 lipca 2020

W dniu 31.07.2020 o godzinie 08:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, która dotyczy wykonania bajpasu dla obiektu PZGd-3 na DK-1 w km 380+500 do km 380+800.

23 lipca 2020

W dniu 23 lipca Wykonawca rozpoczął wykonywanie wypełnienia szczelin poprzecznych na odcinku km 390+000 do km 392+000.

22 lipca 2020

W dniu 22 lipca Wykonawca rozpoczął wykonywanie wypełnienia szczelin podłużnych na odcinku km 390+000 do km 392+000.

21 lipca 2020

W dniu 21 lipca Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze związane z wykonaniem wypełnienia szczelin dylatacyjnych podłużnych i poprzecznych w nawierzchni betonowej.
Wykonawca rozpoczął wykonywanie nawierzchni bitumicznych w strefie obiektowych w ciągu autostrady.
Wykonawca rozpoczął roboty związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni (podbudowa pomocnicza i podbudowa zasadnicza) od km 388+500 do km 389+100 w strefie zlikwidowanego ronda w Stobiecku Szlacheckim.

8 lipca 2020

W dniu 15.07.2020 r. o godz. 6:00 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dotyczącej wykonania bajpasu dla obiektu WD-318 w km 377+400 do 377+500 na czas montażu ustroju nośnego.

24 czerwca 2020

W dniu 24.06.2020 r. wprowadzono czasową organizację ruchu w strefie ronda w Stobiecku Szlacheckim na skrzyżowaniu drogi DK 1 i DP 3947.

16 czerwca 2020

W dniu 22.06.2020 r. o godz. 8:00 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w strefie ronda w Stobiecku Szlacheckim na skrzyżowaniu drogi DK 1 i DP 3947. Przez rondo zostanie uniemożliwiony przejazd dla drogi powiatowej DP3847: dla pojazdów osobowych zostanie udostępniony przejazd drogą powiatową DP3927E pod obiektem WA-328 znajdującym się w km 389 +100,82. Dla pozostałych pojazdów wyznaczone zostaną objazdy.

16 czerwca 2020

W dniu 16.06.2020 r. o godz. 7:00 Wykonawca rozpoczął wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 na jezdni lewej od km 391+426 do 391+790.

26 maja 2020

Wykonawca przeprowadza roboty przygotowawcze do zamknięcia skrzyżowania drogi krajowej DK1 z drogą powiatową DP 3947 E w miejscowości Stobiecko Szlacheckie. Przewiduje się, że ruch dla pojazdów osobowych będzie odbywał się drogą powiatową (skrajnia dwa metry, szerokość przejazdu 3 metry, ciąg pieszo-rowerowy 1,5 metra). Dla pojazdów ciężarowych zostaną wyznaczone objazdy.

29 kwietnia 2020

W dniu 05.05.2020 r. rozpocznie się przebudowa linii WN 220 kV z jednoczesnym wyłączeniem napięcia. Umożliwi to kontynuowanie prac związanych z przebudową obiektu WD-327 w km 388+633,30 w ciągu DP 3947E. Wybudowanie WD-327 ułatwi bezkolizyjne przemieszczanie się nad budowaną autostradą. Przewidywany termin zakończenia prac to jesień 2020 r.

25 marca 2020

W dniu 30.03.2020 r. o godz. 9:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dotyczącej wykonania zawężonego przejazdu (przywrócenia ruchu) pod nowo budowanym obiektem WA-317, który znajduje się na DK-1 w km 376 + 061,24 w ciągu ul. Łuczyńskiego w miejscowości Kamieńsk.

Miejsce czasowej organizacji ruchu - WA-317
10 marca 2020

W dniu 13.03.2020 r. o godz. 8:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania przejazdu pod obiektem WA-320 w ciągu drogi powiatowej DP 3931E.

9 marca 2020

Zgodnie z planem w dniu 09.03.2020 r. o godz. 6:00 przywrócono ruch na drodze DK1 między Radomskiem a Kamieńskiem.

4 marca 2020

Zamienny projekt budowlany został zatwierdzony. Wojewoda łódzki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla odc. C między Kamieńskiem a Radomskiem. W praktyce oznacza to, że po zakończeniu okresu zimowego, czyli po 15 marca, prace będą mogły być prowadzone bez żadnych ograniczeń, zgodnie z nowym projektem. Zadaniem Wykonawcy będzie realizowanie swoich obowiązków zgodnie z harmonogramem.

3 marca 2020

W dniu 09.03.2020 r. o godz. 6:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania bajpasu i przełożenia ruchu na jezdnię lewą dla aut poruszających się w kierunku Katowice-Łódź oraz Łódź-Katowice na odcinku DK-1 od km 436+074 do km 438+075. Wykonany objazd będzie umożliwiał wykonanie ustroju nośnego wiaduktu drogowego WD-330 w ramach węzła autostradowego „Radomsko”.

28 lutego 2020

W dniu 05.03.2020 r. o godzinie 7:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy zamknięcia obiektu mostowego WD-324, który znajduje się w km 432+300 nad DK1. Dla ruchu lokalnego zostaną wytyczone objazdy zgodnie z projektem.

Trasy objazdowe - WD-324

W dniu 05.03.2020 r. o godzinie 8:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy zamknięcia obiektu mostowego WD-318, który znajduje się w km 425+150 nad DK1. Dla ruchu lokalnego zostaną wytyczone objazdy zgodnie z projektem. Dodatkowo od dnia 19.03.2020 r. umożliwiony będzie przejazd pod obiektem mostowym WA-320 w ciągu drogi powiatowej 3931E. Termin zamknięcia obiektu WD-318 wynika z uzgodnionego z GDDKiA o/Łódź terminu zamknięcia Drogi Krajowej nr 1 na odcinku Kamieńsk – Radomsko na czas wyburzenia obiektów WD-318 i WD-324. Wykonawca zakłada udostępnienie nowo budowanego obiektu mostowego WD-318 do końca 2020 r., co z pewnością poprawi układ komunikacyjny na terenie Powiatu Radomszczańskiego.

Trasy objazdowe - WD-318

W dniu 06.03.2020 r., o godz. 21:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy zamknięcia odcinka DK-1 między miejscowościami Radomsko-Kamieńsk. Planowane jest wyłączenie odcinka DK-1 w km od 423+000 do 439+900 w celu wyburzenia obiektów mostowych WD-318 i WD-324. Przewidywany okres zamknięcia to 3 dni w terminie od 06.03.2020 r. od godz. 21:00 do dnia 09.03.2020 r. do godz. 06:00.

Trasy objazdowe Trasy objazdowe Trasy objazdowe
25 lutego 2020

W dniu 25.02.2020 r. o godz. 7.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy zamknięcia obiektu mostowego WA-325, który znajduje się w ciągu Drogi Krajowej nr 1 w km 433+165. Dla ruchu lokalnego zostaną wytyczone objazdy.

17 stycznia 2020

Z uwagi na aktualnie panujące warunki pogodowe Wykonawca ograniczył wykonywanie robót. Powodem są wymogi technologii wykonania robót.

Archiwum aktualności - ⇅