Aktualności

20 listopada 2020

Informujemy o wdożeniu projektu Czasowej Organizacji Ruchu ,, Zamknięcie obiektu WA- 325’’, który będzie obowiązywał od 27.11.2020 do 30.11.2020 r.

> Zamknięcie obiektu WA-325: 27.11.2020 r. godz.: 18:00
> Otwarcie obiektu WA-325: 30.11.2020 r. godz.: 6:00

Link do dokumentu PDF: Projekt Czasowej Organizacji Ruchu wraz z Uzgodnieniem Nr 374/2020

28 października 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 04.11.2020 r. do godziny 9:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu klauzula GDDKiA numer 4081.96.2019/2020.21.2. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy przełożenia ruchu na nowo wybudowaną jezdnię lewą na odcinku DK-1 w km 429+500 ÷ 433+360 (381+810 ÷ 385+660).

6 października 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 12.10.2020 r. o godzinie 8:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu klauzula GDDKiA numer 4081.96.2019/2020.21.2. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy przełożenia ruchu w km 437+190 ÷ 439+935 (385+700 ÷ 389+499) na nowo wybudowaną jezdnię lewą.

10 września 2020

Pragniemy poinformować, że w dniu 16.09.2020 r. o godzinie 7:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu urzędu Starostwa Radomszczańskiego nr 254/2020. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania baypassa na DP 3947E w miejscowości Stobiecko Szlacheckie w km 5+747 ÷ 5+947.

Projekt czasowej organizacji ruchu: PLIK PDF

4 września 2020

Pragniemy poinformować, że w godzinach nocnych w dniu z 13.09.2020 r. na 14.09.2020 r. planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dla w/w zadania zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu klauzula GDDKiA numer 4081.96.2019/2020.17.2. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy przełożenia ruchu w km 437+190 ÷ 439+935 na nowo wybudowaną jezdnię lewą.

4 września 2020

Informujemy, że w dniu 12.09.2020 r. w godzinach od 7:00 do 19:00 nastąpią utrudnienia w ruchu na drodze gminnej relacji Kamieńsk - Koźniewice. Zostanie zamknięty przejazd pod obiektem mostowym WA-317 na wysokości przebudowanej autostrady w celu wykonania poprzecznego odwodnienia drogowego.

4 września 2020

Informujemy, że w dniu 08.09.2020 r. i w dniu 09.09.2020 r. w godzinach od 21:00 do 2:00 dnia następnego nastąpią utrudnienia w ruchu na odcinku przebudowywanej autostrady A1 w km od 425+100 do 425+300. Utrudnienia będą miały miejsce pod przebudowywanym obiektem mostowym WD-318. W celu skorygowania deskowań ustroju nośnego ruch wstrzymywany będzie na czas od 10 do 15 min w zależności od potrzeb w jednym z kierunków autostrady. Ruch kierowany będzie przez funkcjonariuszy policji z Komendy Powiatowej Policji z Radomska oraz przez pracowników firmy Strabag.

25 sierpnia 2020

W dniu 25.08.2020 Wykonawca rozpoczął wykonywanie ścieków metodą ślizgową.

17 sierpnia 2020

W dniu 17.08.2020 Wykonawca rozpoczął prace związane z budową MOP’u Stobiecko Szlach. – strona Zachodnia.

30 lipca 2020

W dniu 31.07.2020 o godzinie 08:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu, która dotyczy wykonania bajpasu dla obiektu PZGd-3 na DK-1 w km 380+500 do km 380+800.

23 lipca 2020

W dniu 23 lipca Wykonawca rozpoczął wykonywanie wypełnienia szczelin poprzecznych na odcinku km 390+000 do km 392+000.

22 lipca 2020

W dniu 22 lipca Wykonawca rozpoczął wykonywanie wypełnienia szczelin podłużnych na odcinku km 390+000 do km 392+000.

21 lipca 2020

W dniu 21 lipca Wykonawca rozpoczął prace przygotowawcze związane z wykonaniem wypełnienia szczelin dylatacyjnych podłużnych i poprzecznych w nawierzchni betonowej.
Wykonawca rozpoczął wykonywanie nawierzchni bitumicznych w strefie obiektowych w ciągu autostrady.
Wykonawca rozpoczął roboty związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni (podbudowa pomocnicza i podbudowa zasadnicza) od km 388+500 do km 389+100 w strefie zlikwidowanego ronda w Stobiecku Szlacheckim.

8 lipca 2020

W dniu 15.07.2020 r. o godz. 6:00 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dotyczącej wykonania bajpasu dla obiektu WD-318 w km 377+400 do 377+500 na czas montażu ustroju nośnego.

24 czerwca 2020

W dniu 24.06.2020 r. wprowadzono czasową organizację ruchu w strefie ronda w Stobiecku Szlacheckim na skrzyżowaniu drogi DK 1 i DP 3947.

16 czerwca 2020

W dniu 22.06.2020 r. o godz. 8:00 Wykonawca planuje wprowadzenie czasowej organizacji ruchu w strefie ronda w Stobiecku Szlacheckim na skrzyżowaniu drogi DK 1 i DP 3947. Przez rondo zostanie uniemożliwiony przejazd dla drogi powiatowej DP3847: dla pojazdów osobowych zostanie udostępniony przejazd drogą powiatową DP3927E pod obiektem WA-328 znajdującym się w km 389 +100,82. Dla pozostałych pojazdów wyznaczone zostaną objazdy.

16 czerwca 2020

W dniu 16.06.2020 r. o godz. 7:00 Wykonawca rozpoczął wykonywanie nawierzchni z betonu cementowego C35/45 na jezdni lewej od km 391+426 do 391+790.

26 maja 2020

Wykonawca przeprowadza roboty przygotowawcze do zamknięcia skrzyżowania drogi krajowej DK1 z drogą powiatową DP 3947 E w miejscowości Stobiecko Szlacheckie. Przewiduje się, że ruch dla pojazdów osobowych będzie odbywał się drogą powiatową (skrajnia dwa metry, szerokość przejazdu 3 metry, ciąg pieszo-rowerowy 1,5 metra). Dla pojazdów ciężarowych zostaną wyznaczone objazdy.

29 kwietnia 2020

W dniu 05.05.2020 r. rozpocznie się przebudowa linii WN 220 kV z jednoczesnym wyłączeniem napięcia. Umożliwi to kontynuowanie prac związanych z przebudową obiektu WD-327 w km 388+633,30 w ciągu DP 3947E. Wybudowanie WD-327 ułatwi bezkolizyjne przemieszczanie się nad budowaną autostradą. Przewidywany termin zakończenia prac to jesień 2020 r.

25 marca 2020

W dniu 30.03.2020 r. o godz. 9:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu dotyczącej wykonania zawężonego przejazdu (przywrócenia ruchu) pod nowo budowanym obiektem WA-317, który znajduje się na DK-1 w km 376 + 061,24 w ciągu ul. Łuczyńskiego w miejscowości Kamieńsk.

Miejsce czasowej organizacji ruchu - WA-317
10 marca 2020

W dniu 13.03.2020 r. o godz. 8:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania przejazdu pod obiektem WA-320 w ciągu drogi powiatowej DP 3931E.

9 marca 2020

Zgodnie z planem w dniu 09.03.2020 r. o godz. 6:00 przywrócono ruch na drodze DK1 między Radomskiem a Kamieńskiem.

4 marca 2020

Zamienny projekt budowlany został zatwierdzony. Wojewoda łódzki wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla odc. C między Kamieńskiem a Radomskiem. W praktyce oznacza to, że po zakończeniu okresu zimowego, czyli po 15 marca, prace będą mogły być prowadzone bez żadnych ograniczeń, zgodnie z nowym projektem. Zadaniem Wykonawcy będzie realizowanie swoich obowiązków zgodnie z harmonogramem.

3 marca 2020

W dniu 09.03.2020 r. o godz. 6:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania bajpasu i przełożenia ruchu na jezdnię lewą dla aut poruszających się w kierunku Katowice-Łódź oraz Łódź-Katowice na odcinku DK-1 od km 436+074 do km 438+075. Wykonany objazd będzie umożliwiał wykonanie ustroju nośnego wiaduktu drogowego WD-330 w ramach węzła autostradowego „Radomsko”.

28 lutego 2020

W dniu 05.03.2020 r. o godzinie 7:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy zamknięcia obiektu mostowego WD-324, który znajduje się w km 432+300 nad DK1. Dla ruchu lokalnego zostaną wytyczone objazdy zgodnie z projektem.

Trasy objazdowe - WD-324

W dniu 05.03.2020 r. o godzinie 8:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy zamknięcia obiektu mostowego WD-318, który znajduje się w km 425+150 nad DK1. Dla ruchu lokalnego zostaną wytyczone objazdy zgodnie z projektem. Dodatkowo od dnia 19.03.2020 r. umożliwiony będzie przejazd pod obiektem mostowym WA-320 w ciągu drogi powiatowej 3931E. Termin zamknięcia obiektu WD-318 wynika z uzgodnionego z GDDKiA o/Łódź terminu zamknięcia Drogi Krajowej nr 1 na odcinku Kamieńsk – Radomsko na czas wyburzenia obiektów WD-318 i WD-324. Wykonawca zakłada udostępnienie nowo budowanego obiektu mostowego WD-318 do końca 2020 r., co z pewnością poprawi układ komunikacyjny na terenie Powiatu Radomszczańskiego.

Trasy objazdowe - WD-318

W dniu 06.03.2020 r., o godz. 21:00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy zamknięcia odcinka DK-1 między miejscowościami Radomsko-Kamieńsk. Planowane jest wyłączenie odcinka DK-1 w km od 423+000 do 439+900 w celu wyburzenia obiektów mostowych WD-318 i WD-324. Przewidywany okres zamknięcia to 3 dni w terminie od 06.03.2020 r. od godz. 21:00 do dnia 09.03.2020 r. do godz. 06:00.

Trasy objazdowe Trasy objazdowe Trasy objazdowe
25 lutego 2020

W dniu 25.02.2020 r. o godz. 7.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z zatwierdzonym projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy zamknięcia obiektu mostowego WA-325, który znajduje się w ciągu Drogi Krajowej nr 1 w km 433+165. Dla ruchu lokalnego zostaną wytyczone objazdy.

17 stycznia 2020

Z uwagi na aktualnie panujące warunki pogodowe Wykonawca ograniczył wykonywanie robót. Powodem są wymogi technologii wykonania robót.

27 grudnia 2019

Wykonawca w okresie świąteczno-noworocznym nie przewiduje prac w ciągu drogi głównej DK1 i nie są z tego powodu przewidywane czasowe organizacje ruchu.

13 grudnia 2019

Po zakończeniu robót przywrócono w dniu 09.12.2019 dotychczasową organizację ruchu w strefie ronda DK42. Aktualnie utrudnia są w strefie budowy wiaduktu WD-330 w km 390+930,00.

3 grudnia 2019

W dniu 05.12.2019 o godzinie 07.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania bajpasu dla obiektu WD-332 w km 392+233,20 na czas montażu ustroju nośnego.

8 listopada 2019

W dniu 13.11.2019 o godz. 8.00 planowane jest wprowadzenie czasowej organizacji ruchu zgodnie z projektem. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania ruchu wahadłowego przy użyciu sygnalizacji świetlnej na drodze DP3947E w km od 5+865 do 6+465 w obszarze posesji nr 41 Stobiecko Szlacheckie. Przy użyciu powyższego projektu zostanie przebudowana kanalizacja wodociągowa. Przewidywany okres przebudowy to 2 dni od daty wdrożenia projektu.

22 października 2019

W dniu 25.10.2019 o godzinie 9.00 Wykonawca planuje wprowadzenie zmiany organizacji ruchu. Przedmiotowa organizacja ruchu dotyczy wykonania przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną wzbudzaną. Przejście dla pieszych będzie wykonane w km 436+640 przebudowywanej drogi DK1, przed rondem w Stobiecku Szlacheckim od strony Kamieńska.

3 października 2019

W dniu 3 października Wykonawca wprowadził o godz. 12.00 czasową organizację ruchu, dotyczącą zamknięcia dla ruchu samochodowego obiektu WA-320 w km 427+416 w ciągu drogi powiatowej nr 3931E w miejscowości Słostowice. Na czas zamknięcia wyznaczono objazd od Słostowic przez Pytowice, Kamieńsk, Gomunice.

25 września 2019

W dniu 25 września wprowadzono czasową organizację ruchu na DP 3947E. Ruch będzie odbywał się wahadłow (sygnalizacja świetlna).

24 września 2019

W dniu 24 września 2019 r. wprowadzona została czasowa organizacja ruchu DP 3928E. Ruch pod obiektem WA-325 odbywać się będzie wahadłowo. Ruch będzie odbywał się na zwężonej jezdni zgodnie z oznakowaniem.

16 września 2019

Wdrożono czasową organizację ruchu dotyczącego zamknięcia obiektu mostowego WA-325, który znajduje się w ciągu DK-1 w km 433+165. Dla ruchu lokalnego wytyczono objazdy zgodnie z projektem na okres 7 dni w terminie od 16.09.2019 r. do 23.09.2019 r.

Objazd poprowadzony zgodnie z ilustracją przez miejscowość: Dobryszyce, Blok Dobryszyce, Biała Góra, Malutkie.

Objazd poprowadzony zgodnie z ilustracją przez miejscowość: Dobryszyce, Blok Dobryszyce, Biała Góra, Malutkie
26 sierpnia 2019

W dniu 27.08.2019 nastąpi zamknięcie przejazdu pod obiektem mostowym WA-323, który znajduje się w ciągu Drogi Krajowej Nr 1 w km 431+690.

19 sierpnia 2019

W dniu 19.08.2019 Wykonawca wprowadził Czasową Organizację Ruchu dla obiektu mostowego WA-326, który znajduje się w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 1 w kilometrze 435+510 na granicy Gminy Ładzice i Dobryszyce.

W dniu 19.08.2019 Wykonawca wprowadził Czasową Organizację Ruchu dla obiektu mostowego WA-328, który znajduje się w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 1 w kilometrze 436+790 na obszarze Gminy Ładzice. Wprowadzona Zmiana Organizacji Ruchu nie dotyczy ruchu pieszego.

7 sierpnia 2019

W związku z planowanym zamknięciem wiaduktu autostradowego WA-322, który znajduje się w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 1 w kilometrze 430+585 nad przebiegającą pod spodem drogą gminną nr 112004E w miejscowości Ruda, gmina Dobryszyce, Wykonawca robót planuje wprowadzenie objazdów na czas budowy nowego obiektu.

Planowany czas wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu: od godziny 12:00 dnia 12.08.2019r. do lipca 2021r.

Na czas zamknięcia przejazdu pod DK1 przewidziano poprowadzenie objazdu drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce.

Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce Objazd drogą gminną nr 112008E oraz drogą powiatową DP3509E przez miejscowości Borowiecko, Biała Góra, Dobryszyce i Kolonia Dobryszyce
Lipiec 2019

Wykonawca, na podstawie decyzji Wojewody Łódzkiego o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) nr 381/13 z dnia 04.11.2013 r., kontynuuje odhumusowanie, budowę dróg technologicznych, rozbiórkę nawierzchni DK1 i demontaż barier energochłonnych na jezdni lewej, prace związane z przebudową sieci telekomunikacyjnej, kolizji gazociągu oraz przy budowie przepustów; rozpoczęto roboty mostowe na obiektach, co powoduje dodatkowe utrudnienia i punktową zmianę organizacji ruchu na 1x1.

Zasadnicza część robót budowlanych zostanie wykonana na podstawie procedowanej obecnie zamiennej decyzji o ZRID.

W dniu 09.07.2019 r. w Stobiecku Szlacheckim odbył się odbiór części północnej oraz południowej zablokowanego dla robót stanowiska archeologicznego, co umożliwia prowadzenie prac budowlanych. Do przebadania pozostała część środkowa – zabudowania dworskie.

Od dnia 01.07.2019 r. Zespół Inżyniera Kontraktu rozpoczął pełnienie Nadzoru w ramach Etapu II (realizacja robót budowlanych).

Pozostałe wiadomości - ⇅