Projekt i budowa autostrady A1 Tuszyn
(bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51
Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem)
od km 376+000,00 do km 392+720,00

/ WARTOŚĆ KONTRAKTU
(projektowanie i roboty, kwota brutto)
573 143 150,11 zł
/ NAZWA KONTRAKTU
Projekt i budowa autostrady A1 Tuszyn (bez węzła)
– gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51
Odcinek C – węzeł Kamieńsk (bez węzła) – węzeł Radomsko (z węzłem) od km 376+000,00 do km 392+720,00

Przedmiot i lokalizacja inwestycji

Inwestycja - fragment autostrady A1 stanowi odcinek tej autostrady od Kamieńska do Radomska. Zlokalizowana jest na terenie województwa łódzkiego, w powiecie radomszczańskim i na terenie miasta Radomsko. Budowa tego fragmentu autostrady (wraz z innymi odcinkami autostrady A1 będącymi w budowie pomiędzy Strykowem i Pyrzowicami) zapewni bezpośrednie połączenie autostrady A1 od granicy z Republiką Czeską aż do portów Trójmiasta, stanowiąc główny korytarz komunikacyjny Polski na linii północ – południe, a łącząc się w okolicach Łodzi z autostradą A2 na linii wschód – zachód, zapewni sprawne połączenia drogowe w ruchu krajowym i międzynarodowym. W ten sposób zostanie zrealizowane wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i poprawa jakości życia obywateli poprzez stworzenie sprawnego, bezpiecznego i zrównoważonego systemu transportowego.


Plan orientacyjny


Inwestycja zlokalizowana jest w województwie łódzkim powiecie radomszczańskim w granicach administracyjnych gmin:

  • Gmina Kamieńsk – Miasto od km 376+000 do km 378+320.
  • Gmina Kamieńsk – obszar wiejski od km 376+050 do km 378+540 (strona prawa autostrady).
  • Gmina Gomunice od km 378+320 do km 387+775.
  • Gmina Dobroszyce od km 382+035 do km 387+775.
  • Gmina Ładzice od km 387+775 do km 390+400.
  • Miasto Radomsko od km 390+400 do km 392+720.