Zamawiający


Skarb Państwa - Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad
ul. Wronia 53,
00-874 Warszawa
strona internetowa:  www.gov.pl/web/gddkia


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Łodzi

ul. Irysowa 2,
91-857 Łódź

telefon: 42 233 96 00
faks: 42 233 96 08
e-mail: sekretariat_lodz@gddkia.gov.pl
strona internetowa:  www.gov.pl/web/gddkia-lodz

Nadzór – Konsultant

Lider Konsorcjum:

Ayesa Polska sp. z o.o.
ul. Szyb Walenty 26A,
41-700 Ruda Śląska
tel: 669 003 771
strona internetowa:  www.ayesa.com

Partner Konsorcjum:

Ayesa Ingenieria y Arquitectura S.A. Oddział w Polsce
ul. Szyb Walenty 26A,
41-700 Ruda Śląska
tel: 32 789 51 80
strona internetowa:  www.ayesa.com


Biuro Inżyniera Kontraktu
Na okres prac budowlanych:
ul. Krasickiego 63/71,
97-500 Radomsko
tel: 669 003 771
e-mail: biuro.a1c@ayesa.com
(Biuro czynne od 01.07.2019 r.)

Wykonawca

Lider Konsorcjum:

STRABAG Sp. z o.o.
ul. Parzniewska 10,
05-800 Pruszków
strona internetowa:  www.strabag.pl

Partner Konsorcjum:

BUDIMEX S.A.
ul. Siedmiogrodzka 9,
01-204 Warszawa
strona internetowa:  www.budimex.pl

Adres Biura Wykonawcy
ul. Krasickiego 63/71 (II piętro)
97-500 Radomsko
tel: 44 715 15 00
e-mail: biuro.a1c@strabag.com

Helpdesk

Przyjdź do Helpdesku strony