Zestawienie Podwykonawców


Serwis dla podwykonawców GDDKiA:
https://www.gov.pl/web/gddkia/dla-wykonawcy-i-podwykonawcow

L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Nr pisma Status
1 P.P.H.U. „NOWA” Dorota Nowak Wycinka drzew i krzewów wraz z usunięciem karpin oraz
wykonanie rozbiórek obiektów kubaturowych i podziemnych
GDDKIA-0052/19/D/Jsap/A1-C z dnia 07.02.2019
ZPW-001/D/A1-C z dnia 12.02.2019
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
ZPW-001-rew.1/D/A1-C z dnia 25.02.2019
ZPW-001-rew.2/D/A1-C z dnia 04.04.2019
ZPW-001-rew.3/D/A1-C z dnia 28.05.2019
ZPW-001-rew.4/D/A1-C z dnia 16.10.2019
ZPW-001-rew.5/D/A1-C z dnia 04.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
2 STRABAG Infrastruktura
Południe Sp. z o.o.
Wykonanie nawierzchni betonowych wraz z podbudową ZPW-002-rew.1/D/A1-C z dnia 26.07.2019 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
ZPW-002/D/A1-C z dnia 15.03.2019
ZPW-002-rew.2/D/A1-C z dnia 14.11.2019
ZPW-002-rew.3/D/A1-C z dnia 07.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
3 Artur Szymon Malinowski Biuro
Projektów i Realizacji TELBEST
Wykonanie przebudowy sieci telekomunikacyjnych ZPW-003/D/A1-C z dnia 28.03.2019 r.
ZPW-003/D/A1-C rew.01 z dnia 11.12.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
4 FREZDROG Kazimierz Gaweł
Barbra Gaweł Spółka Jawna
Wykonanie rozbiórek elementów dróg,
rozebrania nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych oraz wykonanie
frezowania nawierzchni asfaltowych
ZPW-004/D/A1-C z dnia 28.03.2019 r.
ZPW-004-rew.1/D/A1-C z dnia 17.01.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-004-rew.2/D/A1-C z dnia 18.08.2021 r. Umowa odrzucona przez Zamawiającego
ZPW-004-rew.3/D/A1-C z dnia 07.10.2021 r. Umowa zgłoszona / uwagi Zamawiającego
5 Tree Capital Sp. z o.o. Rozbiórka obiektów inżynierskich ZPW-005/M/A1-C z dnia 26.04.2019 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
ZPW-005/rew.1/M/A1-C z dnia 17.05.2019
ZPW-005/rew.2/M/A1-C z dnia 14.11.2019
ZPW-005/rew.3/M/A1-C z dnia 22.01.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
6 Gazonaft Sp. z o.o. Wykonywanie przebudowy sieci gazowych ZPW-006/D/A1-C z dnia 31.05.2019 r.
ZPW-006 rew.01/D/A1-C z dnia 28.10.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
7 Baume Sp. Z o.o. Wykonanie Robót ziemnych ZPW-007/D/A1-C z dnia 05.06.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
8 Zbigniew Kępiński Zakład usługowy "KASPOL" Wykonanie przebudowy sieci sanitarnej i melioracyjnej ZPW-008/D/A1-C z dnia 10.06.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
9 Zakład Robót Inżynierskich Henryk Chrobok
i Hubert Chrobok Sp.j.
Wykonanie tymczasowych ścianek szczelnych ZPW-009/M/A1-C z dnia 13.06.2019
ZPW-009/M/A1-C rew.01 z dnia 12.12.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Posadowienia obiektu WD-330 oraz WD-332
w technologii DSM
ZPW-018/M/A1-C z dnia 27.08.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Wykonanie palowania CFA ZPW-043/D/A1-C z dnia 27.05.2020
ZPW-043-rew.1/D/A1-C z dnia 22.07.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
10 DAV TRANS Dawid Przystański Roboty ziemne ZPW-010/M/A1-C z dnia 18.06.2019
ZPW-010 rew.1/M/A1-C z dnia 20.11.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
11 MET-WAR Sp. Z. o.o Wykonanie przebudowy sieci SN i NN ZPW-011/D/A1-C z dnia 25.06.2019
ZPW-011-rew.1/D/A1-C z dnia 27.06.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
12 IG-STAL Ireneusz Golec Montaż stali zbrojeniowej ZPW-011/M/A1-C z dnia 25.06.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
13 P.U. BUD-STAL Łukasz Wrona Montaż stali zbrojeniowej ZPW-012/M/A1-C z dnia 25.06.2019
ZPW-012 rew.1/M/A1-C z dnia 08.06.2021
ZPW-012 rew.2/M/A1-C z dnia 09.06.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
14 AKFA Sp. Z o.o. Sp. K Roboty ziemne ZPW-012/D/A1-C z dnia 27.06.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
15 DROG-BUD Sp. z o.o. Roboty naprawcze nawierzchni oraz barier stalowych na drodze DK1 ZPW-013/D/A1-C z dnia 16.07.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
16 ELTEL Networks Energetyka S.A. Wykonanie przebudowy sieci WN ZPW-014/D/A1-C z dnia 19.07.2019
ZPW-014-rew.1/D/A1-C z dnia 02.07.2020
ZPW-014-rew.2/D/A1-C z dnia 06.10.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
17 Łukasz Pawłowski – Firma Budowlana Roboty ogólnobudowlane ZPW-015/M/A1-C z dnia 30.07.2019
ZPW-015 rew.1/M/A1-C z dnia 16.04.2020
ZPW-015 rew.2/M/A1-C z dnia 25.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
18 Jarosław Dąbrowski PROBUD Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej ZPW-016/D/A1-C z dnia 02.08.2019
ZPW-016-rew.1/D/A1-C z dnia 22.05.2020
ZPW-016-rew.2/D/A1-C z dnia 03.02.2022
ZPW-016 rew.3/D/A1-C z dnia 07.02.2022
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Wykonanie przyłączy sieci kanalizacji deszczowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej do MOP Słostowice i Stobiecko Szlacheckie ZPW-042/D/A1-C z dnia 27.05.2020
ZPW-042 rew.1/D/A1-C z dnia 27.05.2021
ZPW-042-rew.2/D/A1-C z dnia 03.02.2022
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Umowa zgłoszona / uwagi IK
19 Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych
BUDEX Sp. Z o.o.
Roboty budowlane ZPW-017/M/A1-C z dnia 14.08.2019
ZPW-017 rew.1/M/A1-C z dnia 26.11.2019
ZPW-017 rew.2/M/A1-C z dnia 07.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
20 PUH JUR-POL Jerzy Połeć Roboty ziemne ZPW-019/M/A1-C z dnia 03.09.2019
ZPW-019-rew.1/M/A1-C z dnia 09.07.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
21 B2 Sp. z o.o. Dostawa i montaż łożysk i dylatacji modułowych ZPW-020/M/A1-C z dnia 12.09.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
22 SECONDO SILESIA Sp. z o.o. Montaż prefabrykowanych betonowych przepustów skrzynkowych ZPW-021/D/A1-C z dnia 18.09.2019
ZPW-021 rew.1/D/A1-C z dnia 14.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Wykonanie przepustów z rur HDPE i przepustów z rur stalowych ZPW-028/D/A1-C z dnia 31.10.2019
ZPW-028 rew.1/D/A1-C z dnia 04.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
23 FORLIS Sp. z o.o. Montaż prefabrykowanych betonowych przepustów skrzynkowych ZPW-022/D/A1-C z dnia 18.09.2019
ZPW-022 rew.1/D/A1-C z dnia 14.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-022-rew.2/D/A1-C z dnia 12.08.2021 Umowa odrzucona przez Zamawiającego
24 KELLER POLSKA Sp. z o.o. Wzmocnienie gruntu w technologii DSM ZPW-023/M/A1-C z dnia 23.09.2019
ZPW-023 rew.1/M/A1-C
z dnia 19.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
25 IMPRESSION Sp. z o.o. Wykonanie ulepszenia podłoża oraz rozłożenie warstw z kruszywa konstrukcyjnego ZPW-024/D/A1-C z dnia 26.09.2019
ZPW-024-rew.1/D/A1-C z dnia 17.01.2020
ZPW-024-rew.2/D/A1-C z dnia 24.09.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-024-rew.3/D/A1-C z dnia 11.10.2021 Umowa zgłoszona
/ uwagi Zamawiającego
26 Przedsiębiorstwo
Innowacyjno-Produkcyjne "INKOM" Sp. z o.o.
Posadowienie obiektu na palach CFA WA-325 ZPW-025/M/A1-C z dnia 15.10.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Posadowienie obiektu na palach CFA WD-318, WD-324 ZPW-025-rew.1/M/A1-C z dnia 26.11.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
27 „FRAMAXIN” Sp. Z o.o. Sp.k Wykonanie kanalizacji deszczowej ZPW-026/D/A1-C z dnia 17.10.2019
ZPW-026-rew.1/D/A1-C z dnia 14.05.2020
ZPW-026-rew.2/D/A1-C z dnia 28.05.2020
ZPW-026-rew.3/D/A1-C z dnia 22.03.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-026-rew.4/D/A1-C z dnia 13.04.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
28 Sanimet Sp. z o.o. Wykonanie przepustów żelbetowych fi 1500/1820 ZPW-027/D/A1-C z dnia 25.10.2019
ZPW-027 rew.1/D/A1-C z dnia 29.11.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
29 Związku Spółek Wodnych w Piotrkowie
Trybunalskim z siedzibą w Gomulinie
Wykonanie przebudowy sieci melioracyjnej ZPW-029/D/A1-C z dnia 02.12.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
30 Menard Polska Sp. z o. o. Wykonanie wzmocnienia obiektów inżynierskich ZPW-030/D/A1-C z dnia 10.12.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
31 OPTEM Sp. z o. o. Dostawa i montaż konstrukcji powłokowej obiektu PZDg-3
wraz z robotami towarzyszącymi
ZPW-031/M/A1-C z dnia 20.12.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
32 STAL-BUD Sp. z o.o. Wykonanie i montaż balustrad ZPW-032/M/A1-C z dnia 10.01.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-32-rew.1/M/A1-C z dnia 22.06.2022
GDDKiA-0585/22/D/AKo/A1-C z dnia 21.07.2022
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
33 KAMKO Krzysztof Osiński Wykonanie izolacji grubej z papy na obiektach mostowych ZPW-033/M/A1-C z dnia 06.02.2020 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
ZPW-033-rew.1/M/A1-C z dnia 28.02.2020
ZPW-033-rew.2/M/A1-C z dnia 25.05.2020
ZPW-033-rew.3/M/A1-C z dnia 29.07.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
34 DWD SYSTEM Sp. z o.o. Wykonanie odwodnienia obiektów mostowych z rur i kształtek z polipropylenu PP kolor RAL 9002 lub z polietylenu HDPE kolor RAL 7032 wraz z elementami mocowań ze stali kwasoodpornej ZPW-034/M/A1-C z dnia 13.02.2020
ZPW-034 rew.1/M/A1-C z dnia 16.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
35 PRIT Sp. z o.o. Sp. k. Wykonanie zasilania obiektów oraz budowa drogowej infrastruktury telekomunikacyjnej ZPW-035/D/A1-C z dnia 03.03.2020
ZPW-035 rew.1/D/A1-C z dnia 18.09.2020
ZPW-035 rew.2/D/A1-C z dnia 24.09.2020
ZPW-035 rew.3/D/A1-C z dnia 03.02.2021
ZPW-035-rew.4/D/A1-C z dnia 25.06.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-035-rew.5/D/A1-C z dnia 02.12.2021
ZPW-035-rew.6/D/A1-C z dnia 28.09.2022
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
36 MOSTOSTAL KIELCE S.A. Produkcja, dostawa i montaż konstrukcji stalowej ustroju nośnego obiektu WD-318 ZPW-036/M/A1-C z dnia 13.03.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
37 BOR-WIERT Sp. z o.o. Wykonanie przecisku metodą bezwykopową ZPW-037/D/A1-C z dnia 16.03.2020 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
38 R.D.M. Śródmieście Sp. z o.o. Wykonanie warstwy wiążącej oraz przeciwspadków na obiektach mostowych z AL ZPW-038/M/A1-C z dnia 26.03.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
39 SAT Sp. z o.o. Wykonanie dylatacji ZPW-039/D/A1-C z dnia 06.05.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
40 HYDROTECC-ANG Spółka z o.o. Antykorozja powierzchni betonowych oraz nawierzchni chodników i gzymsów ZPW-040/M/A1-C z dnia 12.05.2020
ZPW-040-rew.1/D/A1-C z dnia 18.03.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
41 KORPS SYSTEM Sp. z o.o. Sp. k. Wykonanie robót brukarskich ZPW-041/D/A1-C z dnia 19.05.2020
ZPW-041-rew.1/D/A1-C z dnia 24.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
42 ARKO-ROL Arkadiusz Wojtkowski, Janusz Wojtkowski Wykonanie budynków MOP ZPW-044/D/A1-C z dnia 26.06.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
43 Konsorcjum Firm:
Infrapave Sp. z o.o.
i Hubble Sp. z o.o. Sp. k.
Wykonanie ścieku trójkątnego metodą ślizgową ZPW-045/D/A1-C z dnia 06.07.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
44 Soda Sp. z o.o. Wykonanie robót budowlanych z zakresu oświetlenia ZPW-046/D/A1-C z dnia 09.07.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-046-rew.1/D/A1-C z dnia 27.10.2021 Umowa zgłoszona / uwagi Zamawiającego
45 Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. Wykonanie wierceń i kotew ZPW-047/D/A1-C z dnia 13.07.2020
GDDKIA-0313/20/D/PS/A1-C z dnia 28.07.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Konsorcjum firm:
Saferoad RRS Polska Sp. z o.o. oraz STALPRODUKT S.A.
Wykonanie barier energochłonnych ZPW-055/D/A1-C z dnia 07.10.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-055-rew.1/D/A1-C z dnia 20.10.2020 Umowa zgłoszona
/ uwagi Zamawiającego
46 WIMED 4.0 Sp. z o.o. Sp. k. Wykonanie wygrodzenia U-011a ZPW-048/D/A1-C z dnia 27.07.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
47 HYDROZ Sp. z o.o. Sp. k. Wykonanie zbiorników retencyjnych ZPW-049/D/A1-C z dnia 27.07.2020
ZPW-049-rew.1/D/A1-C z dnia 29.07.2020
ZPW-049-rew.2/D/A1-C z dnia 17.12.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
48 M2SPN Sp. z o.o. Montaż ekranów dźwiękochłonnych ZPW-050/D/A1-C z dnia 05.08.2020
ZPW-050 rew.1/D/A1-C z dnia 09.03.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-050-rew.2/D/A1-C z dnia 22.10.2021 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK oraz Zamawiającego
49 OLAN Południe Sp. z o.o. Wykonanie skropień międzywarstwowych ZPW-051/D/A1-C z dnia 05.08.2020
ZPW-051 rew.1/D/A1-C z dnia 17.09.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-051-rew.2/D/A1-C z dnia 06.04.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK oraz Zamawiającego
50 Firma A-COMPLEX
Czesław Koćwin
Wykonanie robót budowlanych przy budynkach toalet MOP Stobiecko Szlacheckie Wschód, Stobiecko Szlacheckie Zachód, Słostowice ZPW-052/D/A1-C z dnia 06.08.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-052-rew.1/D/A1-C z dnia 16.12.2021 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK oraz Zamawiającego
51 AJO Artur Piotrowski Roboty brukarskie - układanie nawierzchni z kostki kamiennej ZPW-053/D/A1-C z dnia 18.08.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
52 SAT Sp. z o.o. Wykonanie uszczelnienia "na gorąco" ZPW-054/D/A1-C z dnia 28.08.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
53 DRAGON DROG
Dawid Stefankiewicz
Roboty brukarskie ZPW-056/D/A1-C z dnia 27.10.2020
ZPW-056 rew.1/D/A1-C z dnia 22.12.2020
ZPW-056 rew.2/D/A1-C z dnia 12.01.2021
ZPW-056 rew.3/D/A1-C z dnia 29.04.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-056-rew.4/D/A1-C z dnia 22.10.2021 Umowa zgłoszona
/ uwagi Zamawiającego
54 Radfid Urządzenia bezpieczeństwa ruchu
drogowego Radosław Fidos
Roboty instalacyjne ZPW-057/D/A1-C z dnia 18.11.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
55 ERPLAST Spółka z o.o. Wykonanie oznakowania pionowego ZPW-058/D/A1-C z dnia 18.11.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-058-rew.1/D/A1-C z dnia 11.01.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
56 DROG - MAR Agnieszka Joanna Tracz Roboty instalacyjne ZPW-059/D/A1-C z dnia 18.11.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
57 P.P.U.H Anna Nowak - Wrona Wykonanie robót zbrojarskich ZPW-060/D/A1-C z dnia 19.01.2021 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
58 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. Wykonywanie oznakowania poziomego ZPW-061/D/A1-C z dnia 18.02.2021 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-061-rew.1/D/A1-C z dnia 22.12.2021 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK oraz Zamawiającego
ZPW-061-rew.2/D/A1-C z dnia 29.06.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
59 YUNEX Sp. z o.o. (dawniej Siemens Mobility Sp. z o.o.) Wykonanie kompletnego SZR ZPW-062/D/A1-C z dnia 18.03.2021 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-062-rew.1/D/A1-C z dnia 28.09.2021
ZPW-062-rew.2/D/A1-C z dnia 28.10.2021
Umowa zgłoszona
/ uwagi Zamawiającego
ZPW-062-rew.3/D/A1-C z dnia 03.06.2022
ZPW-062.rew.4/D/A1-C z dnia 18.08.2022
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
60 Państwo Łąka Sp. z o.o. Wykonanie łąk kwietnych wraz z usługą koszenia ZPW-063/D/A1-C z dnia 07.05.2021
ZPW-063 rew.1/D/A1-C z dnia 02.06.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZPW-063-rew.2/D/A1-C z dnia 22.12.2021 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK oraz Zamawiającego
61 Tonsberg Sp. z o.o. Montaż ogrodzenia ZPW-064/D/A1-C z dnia 11.05.2021 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
62 Jolanta Olejarska - Ogród Projekt Wykonanie nasadzeń wraz z pielęgnacją, wykonanie hydroobsiewu ZPW-065/D/A1-C z dnia 25.05.2021 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
63 REKON - Monika Barańska Wykonanie fundamentów i konstrukcji pod System Zarządzania Ruchem
- dalszy podwykonawca Siemens mobility Sp. z.o.o.
ZPW-066/D/A1-C z dnia 31.05.2021 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
64 TELWAY Sp. z o.o. Wykonanie systemu autostradowej łączności alarmowej
- Dalszy Podwykonawca Siemens mobility Sp. z o.o.
ZPW-067/D/A1-C z dnia 16.06.2021 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
65 BITUNOVA Sp. z o.o. Wykonanie warstwy poślizgowej ZPW-068/D/A1-C z dnia 03.09.2021 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
66 MIRGOT Kubala Bartłomiej Montaż/demontaż barier energochłonnych i innych elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego ZPW-069/D/A1-C z dnia 21.09.2021
ZPW-069-rew.1/D/A1-C z dnia 28.10.2021
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK oraz Zamawiającego
ZPW-069-rew.2/D/A1-C z dnia 22.12.2021 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK oraz Zamawiającego
ZPW-069-rew.3/D/A1-C z dnia 24.02.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
67 Elektro Projekt Instal Magdalena Tabatt Wykonanie systemu autostradowej łączności alarmowej - Dalszy Podwykonawca YUNEX Sp. z o.o. (dawniej Siemens Mobility Sp. z o.o.) ZPW-070/D/A1-C z dnia 28.09.2021 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK oraz Zamawiającego
ZPW-070-rew.1/D/A1-C z dnia 13.05.2022
ZPW-070-rew.2/D/A1-C z dnia 07.09.2022
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
68 MBA SPORT Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie małej architektury - place zabaw MOP: Stobiecko Szlacheckie Wschód, Stobiecko Szlacheckie Zachód, Słostowice ZPW-071/D/A1-C z dnia 08.10.2021 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK oraz Zamawiającego
ZPW-071-rew.1/D/A1-C z dnia 25.02.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
69 Barbara Werle Wykonanie koszenia skarp, rowów, terenów płaskich i pasa rozdziału ZPW-072/D/A1-C z dnia 13.10.2021 Umowa zgłoszona
/ uwagi Zamawiającego

Zestawienie Dostawców


L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Nr pisma Status
1 PW "Kama Trans" Kamila Szymczyk Grabowska Dostawa betonowych barier drogowych
dwustronnych typu "JERSEY"
GDDKIA-0041/19/D/AKo/A1-C z dnia 10.01.2019
ZD-004/D/A1-C z dnia 25.04.2019 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
2 "TJM - Inwestycje Sp. z o.o." Sprzedaż i dostawa posiłków profilaktycznych GDDKIA-0044/19/D/AKo/A1-C z dnia 15.01.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
3 KWAZAR Corporation Sp. z o.o. Zakup i dostawa materiałów w postaci
separatorów ruchu typu U25-c
GDDKIA-0043/18/D/AKo/A1-C z dnia 15.01.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
4 Kopalnie Odkrywkowe
Surowców Drogowych S.A
Dostawa kruszywa łamanego 0-31,5 GDDKIA-0049/18/D/JSap/A1-C z dnia 28.01.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
5 Mentor Consulting Sp. z o.o. Środowiskowa Sp. k. Dostawa budek lęgowych dla ptaków ZD/001/D/A1-C z dnia 20.03.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
6 ZZMET Sp. z o.o. Dostawa i montaż tablic informacyjnych Budowy ZD-002/D/A1-C z dnia 4.04.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
7 KWAZAR Corporation Sp. z o.o. Dostawa separatorów ruchu U-25C ZD-003/D/A1-C z dnia 23.04.2019 r.
ZD-012/D/A1-C z dnia 07.08.2019
ZD-032/D/A1-C z dnia 08.11.2019
ZD-053/D/A1-C z dnia 09.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
8 Meblarstwo Bogdan Kosela Wycięcie i dostawa desek oraz kantówek na teren budowy
- zwiększenie asortymentu
ZD-005/D/A1-C z dnia 07.06.2019 r.
ZD-005-rew.1/D/A1-C z dnia 03.09.2019 r.
ZD-005-rew.2/D/A1-C z dnia 29.01.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
9 Thyssenkrupp Materials Poland S.A Dostawa zbrojeniowej stali ZD-006/M/A1-C z dnia 18.06.2019
ZD-059/M/A1-C z dnia 15.04.2020
ZD-059 rew.1/M/A1-C z dnia 16.09.2020
ZD-096/D/A1-C z dnia 05.03.2021
ZD-rew.1-096/M/A1-C z dnia 15.04.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
10 F.H.U. Czester Gonera Czesław Dostawa obiadów dla pracowników fizycznych ZD-007/D/A1-C z dnia 09.07.2019 r.
ZD-007-rew.1/D/A1-C z dnia 08.01.2020
ZD-007-rew.2/D/A1-C z dnia 02.02.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZD-007-rew.3/D/A1-C z dnia 19.01.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
11 EKOTECH TRADE Sp. z o.o. Dostawa materiałów do osuszania gruntu typu TEFRA 15 i TEFRA 25 ZD-008/D/A1-C z dnia 16.07.2019
ZD-031/D/A1-C z dnia 31.10.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
12 TMFuel Sp. z o.o. Dostawa paliwa ZD-009/D/A1-C z dnia 17.07.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
13 Górażdże Beton Sp. z o.o. Dostawa mieszanki betonowej ZD-010/M/A1-C z dnia 18.07.2019
ZD-010/M/A1-C/rew.1 z dnia 08.08.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Dostawa betonu C30/37 ZD-015/M/A1-C z dnia 03.09.2019
ZD-036/M/A1-C z dnia 22.11.2019
14 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Dostawa betonu i stabilizacji ZD-011/M/A1-C z dnia 22.07.2019
ZD-037/M/A1-C z dnia 26.11.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Dostawa betonu C12/15 i stabilizacja RM 2,5MPa ZD-021/M/A1-C z dnia 16.09.2019
Dostawa betonu C16/20, S3 ZD-050/D/A1-C z dnia 03.03.2020
Dostawa betonu C25/30 ZD-062/M/A1-C z dnia 20.04.2020
Dostawa mieszanki betonowej, podsypki cementowo-piaskowej i stabilizacji ZD-037 rew.1/M/A1-C z dnia 09.12.2020
15 Przedsiębiorstwo
„JASTA” Sp. z o.o.
Usługa utylizacji martwej zwierzyny leżącej w pasie drogowym ZD-013/D/A1-C z dnia 06.08.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
16 ViaCon Polska Sp. z o.o. Dostawa przepustów stalowych ZD-014/D/A1-C z dnia 23.08.2019 r.
ZD-014-rew.1/D/A1-C z dnia 06.02.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
17 PERI Polska Sp. z o.o. Dostawa szalunków dla obiektów:
WA-325, WA-326, WD-327, WA-328, WA-329,
WD-330, WD-332, WA-333
ZD-016/M/A1-C z dnia 29.08.2019
ZD-016-rew.1/M/A1-C z dnia 25.11.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Dostawa sklejki brzozowej i topolowej ZD-027/M/A1-C z dnia 17.10.2019
18 WMB DROGBUD Sp. z o.o. Dostawa masy bitumicznej do remontu DK1 ZD-017/D/A1-C z dnia 02.09.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Dostawa masy na nakładki na potrzeby remontu DK1 ZD-057/D/A1-C z dnia 08.04.2020
Dostawa mieszanek mineralno-asfaltowych ZD-066/D/A1-C z dnia 28.05.2020
ZD-066 rew.1/D/A1-C z dnia 09.12.2020
19 MKAJ SKORUPA Sp. z o.o. Dostawa oleju napędowego ZD-018/D/A1-C z dnia 10.09.2019
ZD-018-rew.1/D/A1-C z dnia 06.10.2021
ZD-039/D/A1-C z dnia 10.12.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
20 Brentzel Otto INH. Heinz Brentzel Dostawa dybli I kotew do nawierzchni betonowej
– dalszy podwykonawca STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE świadczący usługę dostawcy
ZD-019/D/A1-C z dnia 10.09.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
21 ELIKOPOL BK Sp. z o.o. Dostawa geowłókniny – dalszy podwykonawca
STRABAG Infrastruktura Południe świadczący usługę dostawy materiałów
ZD-020/D/A1-C z dnia 10.09.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Dostawa geokraty ZD-078/D/A1-C z dnia 05.08.2020
22 Przedsiębiorstwo Elementów Budowlanych FABET S.A. Dostawa prefabrykowanych betonowych przepustów skrzyniowych ZD-022/D/A1-C z dnia 02.10.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Dostawa belek mostowych sprężonych ZD-033/M/A1-C z dnia 06.10.2019
23 SPOIWEX Sp. z o.o. Dostawa popiołów do osuszenia gruntu oraz spoiw hydraulicznych drogowych ZD-023/D/A1-C z dnia 02.10.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
24 AUTOS Sp. z o.o. Dostawa płynu AdBlue ZD-024/D/A1-C z dnia 04.10.2019 r.
ZD-024 rew.1/D/A1-C z dnia 22.01.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
25 Przedsiębiorstwo
Produkcji Betonów SIBET S.A.
Dostawa prefabrykowanych betonowych przepustów skrzynkowych ZD-025/D/A1-C z dnia 14.10.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Dostawa belek mostowych sprężonych oraz schodów skarpowych ZD-028/D/A1-C z dnia 24.10.2019
26 SIENKIEWICZ
MAT-BUD Sp. z o.o.
Dostawa prefabrykowanych betonowych przepustów skrzynkowych ZD-026/D/A1-C z dnia 14.10.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
27 ROWIBUD Sp. z o.o. Dostawa wpustów mostowych, rur żeliwnych, kolan żeliwnych ZD-029/D/A1-C z dnia 24.10.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
28 Ulma Construction Polska S.A. Najem deskowań systemowych ZD-030/D/A1-C z dnia 29.10.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
29 WC SERWIS Sp. z o.o. Dostawa kabin sanitarnych ZD-034/D/A1-C z dnia 14.11.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
30 NEPTUN Sp. z o.o. Dostawa materiałów budowlanych ZD-035/D/A1-C z dnia 19.11.2019
ZD-035-rew.1/D/A1-C z dnia 08.09.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Dostawa rur GRP ZD-041/D/A1-C z dnia 18.12.2019
ZD-080/D/A1-C z dnia 11.08.2020
31 Kopalnie Kruszyw Komala
S.C Sławomir i Andrzej Komala
Dostawa piasku nasypowego ZD-038/D/A1-C z dnia 02.12.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Dostawa piasku nasypowego
o minimalnym parametrze U>3,5
ZD-069/D/A1-C z dnia 09.06.2020
Dostawa kruszywa o frakcji
8-16 mm, 8-32 mm, 31,5-63 mm
ZD-069-rew.1/D/A1-C z dnia 26.08.2020
32 MINERAL POLSKA Sp. z o.o. Dostawa kruszywa do produkcji mas betonowych ZD-040/D/A1-C z dnia 18.12.2019
ZD-040-rew.1/D/A1-C z dnia 26.06.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
33 Kopalnia Gnejsu Pomianów - Doboszowice Sp. z o.o. Dostawa kruszywa 0-31,5 ZD-042/D/A1-C z dnia 09.01.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
34 PKP CARGO S.A. Dostawa kruszywa 0-31,5 ZD-043/D/A1-C z dnia 09.01.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
35 PLASTEC Sp. z o.o. Dostawa rur HDPE ZD-044/D/A1-C z dnia 29.01.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
36 Cementownia Warta S.A. Dostawa cementu ZD-045/D/A1-C z dnia 31.01.2020
ZD-045 rew.1/D/A1-C z dnia 06.07.2020
ZD-060/D/A1-C z dnia 16.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
37 FHU EWAN Małgorzata Gindera Dostawa betonowych płyt drogowych ZD-046/M/A1-C z dnia 04.02.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
38 BRIDGER Sp. z o.o. Dostawa desek gzymsowych ZD-047/M/A1-C z dnia 13.02.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
39 KORNIX FOREST Sp. z o.o. Dostawa sklejki szalunkowej ZD-048/M/A1-C z dnia 27.02.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
40 GRILTEX Polska Sp. z o.o. Dostawa folii kubełkowej oraz geokompozytu izolacyjno-drenażowego ZD-049/M/A1-C z dnia 27.02.2020
ZD-049 rew.1/M/A1-C z dnia 16.03.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Dostawa geowłókniny polipropylenowej na drenaż ZD-065/D/A1-C z dnia 24.04.2020
Dostawa geowłókniny ZD-076/D/A1-C z dnia 13.07.2020
ZD-104/D/A1-C z dnia 30.09.2021
41 STALPROFIL S.A. Dostawa dwuteowników stalowych IPE 100 ZD-051/D/A1-C z dnia 03.03.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
42 "RAWLPLUG" Spółka Akcyjna
(dawniej Koelner Polska
Sp. z o.o.)
Dostawa kotew talerzowych ZD-052/M/A1-C z dnia 04.03.2020
ZD-052 rew.1/M/A1-C z dnia 11.05.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
43 IMPEKSTIR OPERATIONS Sp. z o.o. Sp. k. Dostawa krawężników kamiennych mostowych i drogowych ZD-054/M/A1-C z dnia 20.03.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
44 PEKABEX BET S.A. Dostawa elementów prefabrykowanych ZD-055/M/A1-C z dnia 06.04.2020
ZD-055-rew.1/M/A1-C z dnia 07.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
45 OPTEM Sp. z o.o. Dostawa geosyntetyków do wykonania murów tymczasowych ZD-056/M/A1-C z dnia 06.04.2020
ZD-056-rew.1/M/A1-C z dnia 07.04.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
46 Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "WEKTOR" Cezary Stolarek Dostawa prefabrykowanych ścian oporowych przepustów rurowych o średnicy od fi 400 mm do fi 800 mm ZD-058/D/A1-C z dnia 10.04.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Dostawa reperów betonowych ZD-102/M/A1-C z dnia 29.06.2021
47 EURO-TED Sp. z o.o. Dostawa kompletnych koszy zbrojeniowych pali ZD-061/M/A1-C z dnia 20.04.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
48 OLTREE Sp. z o.o Dostawa przekruszu betonowego kolejowego na utwardzenie drogi technologicznej ZD-063/D/A1-C z dnia 21.04.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
49 Kruszywa Adamów Sp. z o.o. Dostawa piasku o parametrze U>3,5
oraz piasku o parametrze U>5
ZD-064/D/A1-C z dnia 23.04.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Dostawa kruszywa o frakcji
8-32 mm, 31,5-63 mm, kamienia polnego
ZD-064-rew.1/D/A1-C z dnia 26.08.2020
Dostawa piasku płukanego ZD-075/D/A1-C z dnia 09.07.2020
50 BauTex Sp. z o.o. Dostawa siatki szklano-węglowej ZD-067/D/A1-C z dnia 04.06.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZD-099/D/A1-C z dnia 14.05.2021
51 CHRYSO Polska Sp. z.o.o. Dostawa chemii do betonu ZD-068/D/A1-C z dnia 09.06.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
52 Cemex Polska Sp. z o.o. Dostawa kruszywa 0-31,5 ZD-070/D/A1-C z dnia 23.06.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
53 Kanea Sp. z o.o. Dalszy podwykonawca CEMEX Polska Sp z o.o.
świadczący usługi dostawy materiałów
ZD-071/D/A1-C z dnia 23.06.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
54 LHOIST Bukowa Sp. z.o.o Dalszy podwykonawca KANEA Sp z o.o.
świadczący usługi dostawy materiałów
ZD-072/D/A1-C z dnia 23.06.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
55 Otto Brentzel
Heinz Brentzel
Dostawa dybli i kotew ZD-073/D/A1-C z dnia 26.06.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
56 IBF-POLSKA Sp. z o.o. Dostawa galanterii betonowej ZD-074/D/A1-C z dnia 03.07.2020
ZD-074-rew.1/D/A1-C z dnia 18.11.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Dostawa betonu C16/20 ZD-085/D/A1-C z dnia 25.09.2020
57 GEOINDEX Sp. z o.o. Sp. k. Dostawa geomembrany ZD-077/D/A1-C z dnia 30.07.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
58 Conan Alicja Wojciechowska Dostawa płyt drogowych i YOMB ZD-079/D/A1-C z dnia 11.08.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
59 Zakład Produkcji Materiałów Budowlanych „PREFABUD” Maria Skorupka Dostawa prefabrykowanych stalowych koszy zbrojeniowych do pali ekranów akustycznych ZD-081/D/A1-C z dnia 26.08.2020
ZD-081 rew.1/D/A1-C z dnia 29.09.2020
ZD-081-rew.2/D/A1-C z dnia 28.10.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
60 FLORA BIS Sp. z o.o. Dostawa słupów ekranów akustycznych ZD-082/D/A1-C z dnia 31.08.2020
ZD-082-rew.1/D/A1-C z dnia 20.04.2021
ZD-082-rew.2/D/A1-C z dnia 28.09.2021
ZD-082-rew.3/D/A1-C z dnia 10.12.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
61 ONINEN Sp. z o.o. Dostawa materiałów do realizacji oświetlenia ZD-083/D/A1-C z dnia 16.09.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
62 Firma Nasienna Granum Z.Manias - S.Menc - J.Szymański Sp. j Dostawa mieszanki traw ZD-084/D/A1-C z dnia 23.09.2020
ZD-090/D/A1-C z dnia 05.11.2020
ZD-095/D/A1C z dnia 04.03.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
63 ADPOL Sp. z o.o. Dostawa drewnianych paneli przeciwolśnieniowych,
aluminiowo-akrylowych drzwi ewakuacyjnych,
aluminiowo-drewnianych drzwi technicznych, obudowy słupów
ZD-086/D/A1-C z dnia 23.09.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZD-086-rew.1/D/A1-C z dnia 21.12.2021 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
64 Mikołajczyk Zbigniew Piotr Dostawa podwalin do budowy ekranów ZD-087/D/A1-C z dnia 23.09.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
65 ALPIDA Sp. z o.o. Dostawa galanterii kamiennej ZD-088/D/A1-C z dnia 23.09.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
66 PALTECH Sp. z o.o. Dostawa zbiorników na substancje niebezpieczne ZD-089/D/A1-C z dnia 30.10.2020
ZD-089 rew.1/D/A1-C z dnia 22.03.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Dostawa skrzynek na moduły, dostawa systemu ogrzewania czujnika do zbiorników podziemnych ZD-105/D/A1-C z dnia 07.02.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
67 OGH POLSKA Sp. z o.o. Dostawa zbiorników na substancje niebezpieczne ZD-091/D/A1-C z dnia 18.11.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
68 FIEDOR GROUP COMPANY
Sp. z o.o.
Dostawa betonowych barier drogowych ZD-092/D/A1-C z dnia 01.12.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
69 BETARD Sp. z o.o. Dostawa stopni betonowych ZD-093/D/A1-C z dnia 04.12.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Dostawa stopni skarpowych ZD-093-rew.1/D/A1-C z dnia 16.12.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
70 BOGUC CONSTRUCTION
Sp. z o.o.
Dostawa sklejki szalunkowej ZD-094/M/A1-C z dnia 27.01.2021
ZD-rew.1-094/M/A1-C z dnia 31.03.2021
ZD-094-rew.2/M/A1-C z dnia 15.04.2021
ZD-094-rew.3/M/A1-C z dnia 21.07.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
71 Konsorcjum firm: Orion Rail Logistics Sp. z o.o. Sp. k., Kopalnia Gnejsu Pomianów - Doboszowice Sp. z o.o. Dostawa kruszywa 0/31,5 ZD-097/D/A1C z dnia 11.03.2021 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
72 WORLD ACOUSTIC GROUP S.A. Dostawa aluminiowych paneli i oktagonalnych reduktorów hałasu, drzwi oraz bram do budowy ekranów akustycznych ZD-098/D/A1-C z dnia 16.03.2021
ZD-098-rew.1/D/A1-C z dnia 11.08.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
73 Betafence Sp. z o.o. Dostawa materiałów do realizacji ogrodzenia ZD-100/D/A1-C z dnia 27.05.2021 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
74 MAXITO Sp. z o.o. Sp.k. Dostawa poliwęglanowych wypełnień do budowy ekranów akustycznych ZD-101/D/A1-C z dnia 09.06.2021 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
75 Elektroniczne Wagi Przemysłowe Sp. z o.o. Sp. k. Dostawa metalowych ram do przenośnych wag Meteor-E/D ZD-103/D/A1-C z dnia 19.07.2021 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
76 NECTOR Sp. z o.o. Dostawa materacy gabionowych ZD-106/D/A1-C z dnia 11.03.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
77 PCC SILICIUM S.A. Dostawa kamienia łamanego kwarcytowego hydrotechnicznego ZD-107/D/A1-C z dnia 25.04.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
78 TONSBERG Sp. z o. o. Dostawa stalowych słupków do wykonania ogordzenia autostradowego ZD-108/D/A1-C z dnia 27.07.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
Dostawa stalowych tulei do wykonania ogrodzenia autostradowego ZD-109/D/A1-C z dnia 27.07.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
79 FLORA BIS Sp. z o.o. Dostawa stalowego słupa HEB 160, dostawa blach ZD-110/D/A1-C z dnia 11.08.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK

Zestawienie Usługodawców


L.p. Pełna nazwa podmiotu Ogólny opis zakresu prac i / lub robót Nr pisma Status
1 Edyta Kucharska Najem kwater dla pracowników fizycznych GDDKIA-0024/18/D/JSap/A1-C z dnia 14.11.2018
GDDKIA-0036/18/D/JSap/A1-C z dnia 19.12.2018 (aneks nr 1)
ZU-035/D/A1-C z dnia 13.12.2019
ZU-035-rew.1/D/A1-C z dnia 06.05.2020
ZU-035-rew.2/D/A1-C z dnia 01.04.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
2 Multiconsult Polska Sp. z o.o. Prace projektowe GDDKIA-0017/18/D/AKo/A1-C z dnia 16.10.2018 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
3 Daniel Maranda Pracownia Analiz Środowiskowych ASANGA Prace projektowe GDDKIA-0025/18/D/KRJ/A1-C z dnia 20.11.2018 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
4 Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe „DIKAR” Dariusz Kruszyński
Usługa wykonania rozpoznania
i sprawdzenia saperskiego terenu budowy
GDDKIA-0034/18/D/JSap/A1-C z dnia 07.12.2018 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
5 P.P.H.U. „NOWA” Dorota Nowak Sprzątanie pomieszczeń biurowych GDDKIA-0027/18/D/JSap/A1-C z dnia 23.11.2018 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
6 Agnieszka Jaguścik oraz Wiesław Jaguścik Najem kwater dla pracowników fizycznych GDDKIA-0037/18/D/JSap/A1-C z dnia 19.12.2018 Umowa zgłoszona
/ Umowa bez uwag
7 „SKB Drive Tech Spółka Akcyjna” Najem powierzchni biurowych na rzecz
biura budowy Wykonawcy
GDDKIA-0038/18/D/JSap/A1-C z dnia 20.12.2018 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
8 GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. Wykonanie usługi dotyczącej badań geotechnicznych oraz wzmocnienia podłoża GDDKIA-0029/18/D/AKo/A1-C z dnia 28.11.2018
ZU-006/D/A1-C z dnia 17.04.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
9 "AJ PROJEKT ARTUR JAROŃ" Świadczenie usługi doradczej - koordynacji prac projektowych GDDKIA-0045/19/D/JSap/A1-C z dnia 17.01.2019
ZU-045/D/A1-C z dnia 04.03.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZU-045-rew.1/D/A1-C z dnia 22.02.2022
ZU-045-rew.2/D/A1-C z dnia 01.09.2022
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
10 "TPA Sp. z o.o." Świadczenie Usług Laboratoryjnych
oraz Zamówienia Obsługi Laboratoryjnej Kontraktu
GDDKIA-0047/19/D/AKo/A1-C z dnia 17.01.2019
INZ-0111/19/D/KJ/A1-C z dnia 15.03.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
11 Anna Tomczyk Najem kwater dla pracowników fizycznych. GDDKiA-0059/19/D/JSap/A1-C z dnia 21.02.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Noclegi dla pracowników - rozwiązanie umowy najmu. ZU-087/D/A1-C z dnia 19.05.2021
12 P.P.U. GEO S.p. z o.o. Świadczenie obsługi geodezyjnej wraz z wyniesieniem pasa drogowego i przygotowaniem geodezyjnej dokumentacji powykonawczej GDDKIA-0060/19/D/JSap/A1-C z dnia 22.02.2019
ZU-039/D/A1-C z dnia 14.01.2020
ZU-039-rew.1/D/A1-C z dnia 28.05.2020
ZU-039-rew.2/D/A1-C z dnia 22.06.2022
ZU-039-rew.3/D/A1-C z dnia 28.09.2022
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
13 ENVI Michał Nowak Wykonanie projektu zieleni GDDKiA-0061/19/D/JSap/A1-C z dnia 1.03.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
14 Elektrostudium Jacek Mojski Wykonanie opracowania przebudowy
sieci elektrycznej, budowy oświetlenia
oraz zasilania w energie elektryczną obiektów
związanych z obsługą drogi
GDDKiA-0061/19/D/JSap/A1-C z dnia 1.03.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
15 ExpertGroup.pl Michał Gawenda Wykonanie usługi opracowania projektu
przebudowy sieci teletechnicznej, budowy kanału
technologicznego oraz pełnienia nadzoru autorskiego
GDDKiA-0061/19/D/JSap/A1-C z dnia 1.03.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
16 AXIS Grupa Geodezyjna Sp. z o.o. Wykonanie usługi opracowania map do
celów projektowych, wywiadu branżowego oraz
zaktualizowaniu mapy do celów projektowych w PODGiK
GDDKiA-0062/19/D/JSap/A1-C z dnia 4.03.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
17 Muzeum Regionalne im. Stanisława Sankowskiego Wykonanie usługi prowadzenia nadzoru archeologicznego GDDKiA-0063/19/D/JSap/A1-C z dnia 6.03.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
18 Bogdan Kosela Najem kwater dla pracowników fizycznych GDDKIA-0085/19/D/Jsap/A1-C z dnia 23.04.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
19 Tree Capital Sp. z o.o. Wykonanie tymczasowego podparcia obiektu WD-324 ZU-001/M/A1-C z dnia 14.03.2019
ZU-001/M/A1-C rew.1
z dnia 21.03.2019
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
20 PGK Radomsko Sp. z o.o. Odbiór odpadów komunalnych z budowy ZU-001/D/A1-C z dnia 10.04.2019
ZU-001-rew.1/D/A1-C z dnia 09.05.2019
ZU-001-rew.2/D/A1-C z dnia 21.05.2019
ZU-001-rew.3/D/A1-C z dnia 13.08.2019
ZU-001-rew.4/D/A1-C z dnia 11.09.2019
ZU-001-rew.5/D/A1-C z dnia 30.01.2020
ZU-001-rew.6/D/A1-C z dnia 11.02.2020
ZU-001-rew.7/D/A1-C z dnia 07.05.2020
ZU-001-rew.8/D/A1-C z dnia 29.06.2020
ZU-001-rew.9/D/A1-C z dnia 09.03.2021
ZU-001-rew.10/D/A1-C z dnia 22.04.2021
ZU-001-rew.11/D/A1-C z dnia 03.12.2021
ZU-022/D/A1-C z dnia 16.07.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZU-001-rew.12/D/A1-C z dnia 15.03.2022
ZU-001-rew.13/D/A1-C z dnia 10.05.2022
ZU-001-rew.14/D/A1-C z dnia 11.08.2022
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
Wywóz nieczystości ciekłych ZU-075/D/A1-C z dnia 17.09.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZU-075-rew.1/D/A1-C z dnia 25.03.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
21 Stanisław Walczak Łuk-Bet Wykonanie usługi transportowej ZU-002/D/A1-C z dnia 11.04.2019r.
ZU-002-rew.1/D/A1-C z dnia 19.06.2019r.
ZU-002-rew.2/D/A1-C z dnia 16.07.2019r.
ZU-002-rew.3/D/A1-C z dnia 27.08.2020r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
22 Mariusz Pastuszka "MMJ-LOGISIC"
Firma transportowa
Wykonanie usługi transportowej ZU-003/D/A1-C z dnia 11.04.2019
ZU-003-rew.1/D/A1-C z dnia 19.06.2019
ZU-003-rew.2/D/A1-C z dnia 12.07.2019
ZU-003-rew.3/D/A1-C z dnia 01.07.2020
ZU-003-rew.4/D/A1-C z dnia 01.07.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
23 "SYN-PUCH" Syncerz Zbigniew Wykonanie usługi transportowej ZU-004/D/A1-C z dnia 11.04.2019r.
ZU-004-rew.1/D/A1-C
z dnia 12.07.2019r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
24 TM-VIA Sp. z o.o. Wykonanie i utrzymanie czasowej zmiany organizacji ruchu przy obiekcie WD-324. ZU-005/D/A1-C z dnia 15.04.2019 r.
ZU-005-rew.1/M/A1-C z dnia 13.02.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Wykonanie usługi tymczasowej organizacji ruchu
wraz z opracowaniem projektów.
ZU-008/D/A1-C z dnia 19.04.2019 r.
ZU-008 rew.1/D/A1-C z dnia 07.02.2020 r.
ZU-008-rew.2/D/A1-C z dnia 28.04.2020 r.
ZU-008-rew.3/D/A1-C z dnia 09.12.2020 r.
ZU-008-rew.4/D/A1-C z dnia 23.02.2021 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZU-008-rew.5/D/A1-C z dnia 23.12.2021 r. Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
25 Biuro Studiów i Projektów Energetycznych
"Energoprojekt Poznań" Spółka Akcyjna
Wykonanie usługi dotyczącej projektów
przebudowy linii 400 kV
ZU-007/D/A1-C z dnia 17.04.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
26 Mentor Consulting Sp. z o.o. Wykonanie usługi inwentaryzacji DK-1 – jezdnia zachodnia ZU-009/D/A1-C z dnia 25.04.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Pełnienie usługi nadzoru przyrodniczego i ornitologicznego - aneks nr 1 do umowy wykonania usługi ZU-103/D/A1-C z dnia 21.07.2022 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
27 SOPHUS Sp. z o.o. Ochrona fizyczna wraz z monitoringiem
całodobowym zaplecza budowy
ZU-010/D/A1-C z dnia 26.04.2019 r.
ZU-010-rew.1/D/A1-C z dnia 26.02.2020 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
28 Firma Usługowo - Transportowa Dawid Błażek Wykonanie usługi transportowej ZU-011/D/A1-C z dnia 29.04.2019
ZU-011-rew.1/D/A1-C z dnia 28.09.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-018/D/A1-C z dnia 28.05.2019
ZU-018-rew.1/D/A1-C z dnia 12.07.2019
ZU-018-rew.2/D/A1-C z dnia 17.12.2019
ZU-018-rew.3/D/A1-C z dnia 27.05.2020
ZU-018-rew.4/D/A1-C z dnia 01.09.2021
29 Elżbieta Czerwińska Wykonywanie usługi transportowej ZU-012/D/A1-C z dnia 10.05.2019
ZU-012-rew.1/D/A1-C z dnia 22.08.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
30 BakTrans Marlena Bąk Wykonanie usługi transportowej ZU-013/D/A1-C z dnia 10.05.2019
ZU-013-rew.1/D/A1-C z dnia 20.05.2020
ZU-013-rew.2/D/A1-C z dnia 05.08.2020
ZU-013-rew.3/D/A1-C z dnia 08.09.2020
ZU-013-rew.4/D/A1-C z dnia 12.05.2021
ZU-013-rew.5/D/A1-C z dnia 10.12.2021
ZU-013-rew.5/D/A1-C z dnia 10.12.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZU-013-rew.6/D/A1-C z dnia 28.01.2022
ZU-013-rew.7/D/A1-C z dnia 28.04.2022
ZU-013-rew.8/D/A1-C z dnia 20.05.2022
ZU-013-rew.9/D/A1-C z dnia 11.08.2022
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
31 Przedsiębiorstwo
„JASTA” Sp. z o.o.
Usługa utylizacji martwej zwierzyny leżącej w pasie drogowym ZU-013-rew.1/D/A1-C z dnia 20.08.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZD-013-rew.2/D/A1-C z dnia 01.02.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
32 TRANS A.D.S. UTRATNI Sp.j. Wykonanie usługi Transportowej ZU-014/D/A1-C z dnia 06.06.2019 r.
ZU-014-rew.1/D/A1-C z dnia 06.06.2019 r.
ZU-014-rew.2/D/A1-C z dnia 19.06.2019 r.
ZU-014-rew.3/D/A1-C z dnia 17.07.2019 r.
ZU-014-rew.4/D/A1-C z dnia 27.08.2020 r.
ZU-014-rew.5/D/A1-C z dnia 22.04.2021 r.
ZU-014-rew.6/D/A1-C z dnia 10.12.2021 r.
ZU-093/D/A1-C z dnia 29.07.2021 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZU-014-rew.7/D/A1-C z dnia 11.02.2022
ZU-014-rew.8/D/A1-C z dnia 14.04.2022
ZU-014-rew.9/D/A1-C z dnia 18.05.2022
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
ZU-014-rew.10/D/A1-C z dnia 03.06.2022 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
33 Jacek Dyła Transport Towarowy Wykonywanie usługi transportowej ZU-015/D/A1-C z dnia 14.05.2019 r.
ZU-015-rew.1/D/A1-C z dnia 20.05.2020 r.
ZU-015 rew.2/D/A1-C z dnia 16.07.2020 r.
ZU-015-rew.3/D/A1-C z dnia 30.03.2021 r.
ZU-015-rew.4/D/A1-C z dnia 14.04.2021 r.
ZU-015-rew.5/D/A1-C z dnia 10.12.2021 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZU-015-rew.6/D/A1-C z dnia 28.01.2022
ZU-015-rew.7/D/A1-C z dnia 14.04.2022
ZU-015-rew.8/D/A1-C z dnia 18.05.2022
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
34 PPHU AN-MA-DA
Eugeniusz Święcicki
Wykonywanie usługi transportowej ZU-016/D/A1-C z dnia 17.05.2019 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
W zatwierdzeniu
Wykonanie usługi przekruszenia frezowiny do frakcji 0-31,5 ZU-033/D/A1-C z dnia 21.11.2019
Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-077/D/A1-C z dnia 28.09.2020
ZU-078/D/A1-C z dnia 28.09.2020
ZU-077 rew.1/D/A1-C z dnia 14.05.2021
ZU-078 rew.1/D/A1-C z dnia 14.05.2021
ZU-088/D/A1-C z dnia 09.06.2021
Wykonanie usługi kruszarką ZU-094/D/A1-C z dnia 17.08.2021
Usługa transportowa zestawem ciągnik siodłowy z niskopodwoziem ZU-100/D/A1-C z dnia 03.02.2022 Umowa zgłoszona / uwagi IK
35 SOŁTYS Sp. z o.o. Wykonywanie usługi transportowej ZU-017/D/A1-C z dnia 22.05.2019
ZU-017 rew.1/D/A1-C z dnia 31.08.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
36 Instalarstwo Elektryczne Maciej Gransztof Usługa wykonania zasilania placu budowy ZU-019/M/A1-C z dnia 04.06.2019 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
37 Przedsiębiorstwa
Usługowo-Handlowego Artur Pyrek
Wykonanie usługi transportowej ZU-020/D/A1-C z dnia 05.06.2019 r.
ZU-020-rew.1/D/A1-C z dnia 20.05.2020 r.
ZU-020 rew.2/D/A1-C z dnia 07.07.2020 r.
ZU-020-rew.3/D/A1-C z dnia 22.04.2021 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZU-020-rew.4/D/A1-C z dnia 28.01.2022 r.
ZU-020-rew.5/D/A1-C z dnia 14.04.2022
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
38 Jan Jakimiec transport towarowy Wykonanie usługi transportowej ZU-021/D/A1-C z dnia 06.06.2019 r.
ZU-021-rew.1/D/A1-C z dnia 20.05.2020 r.
ZU-021-rew.2/D/A1-C z dnia 16.07.2020 r.
ZU-021-rew.3/D/A1-C z dnia 12.05.2021 r.
ZU-021-rew.4/D/A1-C z dnia 05.08.2021 r.
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
39 Usługi Sprzętowo-Budowlane Ewa Żurawińska Wykonanie usługi transportowej ZU-023/D/A1-C z dnia 16.07.2019
ZU-023-rew.1/D/A1-C z dnia 26.08.2020
ZU-023-rew.2/D/A1-C z dnia 12.05.2021
ZU-023-rew.3/D/A1-C z dnia 28.09.2021
ZU-056/D/A1-C z dnia 22.05.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
40 Hoss-Trans Andrzej Wiliński Wykonanie usługi transportowej ZU-024/D/A1-C z dnia 16.07.2019
ZU-024 rew.1/D/A1-C z dnia 31.08.2020
ZU-058/D/A1-C z dnia 27.05.2020
ZU-024 rew.2/D/A1-C z dnia 22.04.2021
ZU-024-rew.3/D/A1-C z dnia 21.12.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZU-024-rew.4/D/A1-C z dnia 28.01.2022
ZU-024-rew.5/D/A1-C z dnia 28.04.2022
ZU-024-rew.6/D/A1-C z dnia 03.06.2022
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
41 Tadeusz Armatys Firma Handlowa Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-025/D/A1-C z dnia 16.07.2019
ZU-025-rew.1/D/A1-C z dnia 26.08.2020
ZU-025-rew.2/D/A1-C z dnia 30.03.2021
ZU-025-rew.3/D/A1-C z dnia 22.04.2021
ZU-025-rew.4/D/A1-C z dnia 10.12.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZU-025-rew.5/D/A1-C z dnia 21.12.2021
ZU-025-rew.6/D/A1-C z dnia 14.04.2022
ZU-025-rew.7/D/A1-C z dnia 03.06.2022
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
42 P.P.H.U. WIM-TRANS Witold Michalak Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-026/D/A1-C z dnia 01.08.2019
ZU-026-rew.1/D/A1-C z dnia 05.08.2019
ZU-026-rew.2/D/A1-C z dnia 05.08.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
43 BITUNOVA Sp. z o.o. Usługa skropienia emulsją - remont DK1 ZU-027/D/A1-C z dnia 02.09.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Wykonanie warstwy poślizgowej ZU-092/D/A1-C z dnia 28.07.2021 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
44 Zakład Usługowy „JANIAK 2” Janusz Janiak Usługa żurawiem samochodowym ZU-028/M/A1-C z dnia 02.09.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
45 STRABAG Sp. z o.o. Umowa świadczenia usług logistycznych.
Dalszy podwykonawca
STRABAG INFRASTRUKTURA POŁUDNIE Sp. z o.o.
ZU-029/M/A1-C z dnia 23.09.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
46 CONCRETE ZABŁOCCY Sp. j. Wykonanie usługi węzłem/mieszalnikiem BISON 500 ZU-030/D/A1-C z dnia 30.10.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
47 Przedsiębiorstwo Geologiczno-Wiertnicze PAWLAK Usługa wykonania 4 otworów rurowych oraz 4
sondowań CPTU w km 381 drogi DK1
ZU-031/D/A1-C z dnia 31.10.2019 r. Umowa zgłoszona
/ bez uwag
48 Zakład recyklingu kamienia i betonu odpadowego "REKABET" Wykonanie usługi przekruszenia frezowiny do frakcji 0-31,5 ZU-032/D/A1-C z dnia 14.11.2019 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
ZU-032-rew.1/D/A1-C z dnia 11.12.2019
ZU-032-rew.2/D/A1-C z dnia 17.12.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
49 WAL-KOP Jacek Walczak Wykonanie usługi rozładunku i transportu samochodowego ZU-034/D/A1-C z dnia 11.12.2019
ZU-034 rew.1/D/A1-C z dnia 31.03.2020
ZU-034-rew.2/D/A1-C z dnia 02.03.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Wykonanie usługi transportowej ZU-063/D/A1-C z dnia 09.06.2020
50 SAFEROAD GRAWIL Sp. z o.o. Wykonanie usługi kompleksowego utrzymania zimowego DK1 ZU-036/D/A1-C z dnia 16.12.2019
ZU-036-rew.01/D/A1-C z dnia 16.12.2019
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZU-036-rew.2/D/A1-C z dnia 23.12.2021
ZU-036-rew.3/D/A1-C z dnia 15.04.2022
Umowa zgłoszona / uwagi IK
Wynajem barier tymczasowych ZU-084/D/A1-C z dnia 02.02.2021 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
51 PILETEST Sp. z o.o. Kompleksowe wykonanie 10 szt. Próbnych obciążeń statycznych oraz 10 szt.
Próbnych obciążeń dynamicznych na palach CFA
ZU-037/M/A1-C z dnia 10.01.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
52 DROMAK Sp. z o.o. Wykonanie usługi napraw cząstkowych istniejącej DK1 ZU-038/D/A1-C z dnia 10.01.2020
ZU-038-rew.1/D/A1-C z dnia 29.01.2020
ZU-038 rew.2/D/A1-C z dnia 31.03.2020
ZU-038-rew.3/D/A1-C z dnia 28.10.2020
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
53 FCC EKO Radomsko Sp. z o.o. Wykonanie usługi utylizacji odpadów pochodzących z budowy - likwidacja wysypiska odkrytego na terenie budowy - PZ nr 2 ZU-040/D/A1-C z dnia 29.01.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Wykonanie usługi odbioru odpadów z budowy ZU-046/D/A1-C z dnia 12.03.2020
54 DAV TRANS Dawid Przystański Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-041/D/A1-C z dnia 29.01.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Wykonanie usługi koszenia terenu budowy ZU-090/D/A1-C z dnia 23.07.2021 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
55 PRiT s.c. M.Pietrzyk, M.Pietrzyk Wykonanie usługi kompleksowego montażu i uruchomienia
sygnalizacji świetlnej wraz z kompleksowym utrzymaniem
ZU-042/D/A1-C z dnia 29.01.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
56 Usługi budowlane AL.-BU-DEX Aleksander Nestorowicz Wykonanie usługi najmu pracowników tymczasowych ZU-043/D/A1-C z dnia 30.01.2020
ZU-043-rew.1/D/A1-C z dnia 26.06.2020
ZU-043-rew.2/D/A1-C z dnia 02.02.2021
ZU-43-rew.3/D/A1-C z dnia 17.08.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
57 P.H.U. - TEGES Zenon Karczmarczyk Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-044/D/A1-C z dnia 11.02.2020
ZU-044-rew.1/D/A1-C z dnia 25.05.2020
ZU-082/D/A1-C z dnia 21.01.2021
ZU-082 rew.1/D/A1-C z dnia 27.04.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
58 BOR WIERT Sp. z o.o. Wykonanie przecisku metodą bezwykopową ZU-047/D/A1-C z dnia 26.03.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
59 IBF-POLSKA Sp. z o.o. Najem nieruchomości gruntowej ZU-048/D/A1-C z dnia 31.03.2020 Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
60 GC Projekt Sp. z o.o. Opracowanie projektów wykonawczych zamiennych
wzmocnienia podłoża na dojazdach do obiektów mostowych:
WA-317, WA-319, WA-328, WA-329, WA-333
ZU-049/D/A1-C z dnia 08.04.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
Wykonanie zbiorników retencyjnych ZU-049 rew.2/D/A1-C z dnia 17.12.2020
61 TRANS-AM Maciej Antkowiak Małgorzata Antkowiak Spółka Jawna Wykonanie usługi wytwarzania mieszanek betonowych
w węźle betoniarskim
ZU-050/D/A1-C z dnia 21.04.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
62 ENERGY MINERALS S.C. W. Tarabasz, Ł. Kowalski Wykonanie usługi transportowej ZU-051/D/A1-C z dnia 22.05.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
63 GRUPA 7 DYSTRYBUCJA - Cezary Wójcik i Wspólnicy Sp.j. Wykonanie usługi transportowej ZU-052/D/A1-C z dnia 22.05.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
64 KM-TRANS Usługi Transportowe,
kupno-sprzedaż Kamil Możdżonek
Wykonanie usługi transportowej ZU-053/D/A1-C z dnia 22.05.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
65 GRA-CON Grażyna Rutkowska Wykonanie usługi transportowej ZU-054/D/A1-C z dnia 22.05.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
66 Transport ciężki METKOL Dawid Sorbal Wykonanie usługi transportowej ZU-055/D/A1-C z dnia 22.05.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
67 JAN-POL Sp.j. Jan i Krzysztof Czapla Wykonanie usługi transportowej ZU-057/D/A1-C z dnia 22.05.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
68 Mariusz Stanirowski Firma
Handlowo-Usługowo-Transportowa
Wykonanie usługi transportowej ZU-059/D/A1-C z dnia 04.06.2020
ZU-059-rew.1/D/A1-C z dnia 05.08.2020
ZU-059-rew.2/D/A1-C z dnia 14.04.2020
ZU-059.rew.3/D/A1-C z dnia 23.11.2021
ZU-059.rew.4/D/A1-C z dnia 15.12.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZU-059.rew.5/D/A1-C z dnia 28.01.2022
ZU-059.rew.6/D/A1-C z dnia 28.04.2022
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
69 Sławomir Król Usługi Transportowe-Handel Wykonanie usługi transportowej ZU-060/D/A1-C z dnia 05.06.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
70 Transport Drogowy Towarowy Mariusz Błaszczyk Wykonanie usługi transportowej ZU-061/D/A1-C z dnia 05.06.2020
ZU-061-rew.1/D/A1-C z dnia 02.02.2021
ZU-071/D/A1-C z dnia 31.07.2020
ZU-061-rew.2/D/A1-C z dnia 30.03.2021
ZU-061-rew.3/D/A1-C z dnia 22.04.2021
ZU-061-rew.4/D/A1-C z dnia 10.12.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
ZU-061.rew.5/D/A1-C z dnia 21.12.2021
ZU-061.rew.6/D/A1-C z dnia 14.04.2022
ZU-061.rew.7/D/A1-C z dnia 18.05.2022
ZU-061.rew.8/D/A1-C z dnia 11.08.2022
ZU-061.rew.9/D/A1-C z dnia 21.09.2022
Umowa zgłoszona
/ uwagi IK
71 Sławomir Trocha Usługi Załadunkowo-Transportowe Wykonanie usługi transportowej ZU-062/D/A1-C z dnia 05.06.2020
ZU-062 rew.1/D/A1-C z dnia 18.01.2021
ZU-062-rew.2/D/A1-C z dnia 30.03.2021
Umowa zgłoszona
/ bez uwag
72 Kopalnie Kruszyw KOMALA Spółka Cywilna
Sławomir i Andrzej Komala
Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-064/D/A1-C z dnia 17.06.2020 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
73 Firma Handlowo-Usługowa
,,STACH" Stanisław Wawrowicz
Wykonanie usługi transportowej ZU-065/D/A1-C z dnia 23.06.2020 Umowa zgłoszona / bez uwag
74 TRANS-MAR Marcin Szlosek Wykonanie usługi transportowej ZU-066/D/A1-C z dnia 23.06.2020 Umowa zgłoszona / bez uwag
75 Konsorcjum Firm:
CADmost Sp. z o.o. oraz Aspekt Laboratorium Sp. z o.o.
Wykonanie usługi próbnych obciążeń
obiektów inżynieryjnych
ZU-067/M/A1-C z dnia 29.06.2020 Umowa zgłoszona / bez uwag
76 Przedsiębiorstwo
Usługowo-Handlowe EUROSPRZĘT Mieczysław Wieczorek
Wykonanie usługi dźwigowej ZU-068/M/A1-C z dnia 13.07.2020
ZU-068 rew.1/M/A1-C z dnia 30.03.2021
ZU-rew.2-068/M/A1-C z dnia 13.04.2021
ZU-087/D/A1-C z dnia 23.04.2021
Umowa zgłoszona / bez uwag
77 TM-TRANS Tomasz Mróz Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-069/M/A1-C z dnia 17.07.2020 Umowa zgłoszona / bez uwag
78 Tomasz Kuczkowski Wykonanie usługi transportowej ZU-070/D/A1-C z dnia 30.07.2020 Umowa zgłoszona / bez uwag
79 Krzysztof Maj Transport Spedycja Przewozy Route Wykonanie usługi transportowej ZU-072/D/A1-C z dnia 09.08.2020
ZU-072 rew.1/D/A1-C z dnia 14.04.2021
Umowa zgłoszona / bez uwag
80 PHU "SYLMAR" S.C. Sylwester Paturaj, Marcin Małgorzaciak Wykonanie usługi transportowej ZU-073/D/A1-C z dnia 13.08.2020 Umowa zgłoszona / bez uwag
81 Kazimierz Świdziński Firma Transportowo-Handlowa Wykonanie usługi transportowej ZU-074/D/A1-C z dnia 31.08.2020
ZU-074-rew.1/D/A1-C z dnia 04.12.2020
ZU-074-rew.2/D/A1-C z dnia 02.02.2021
ZU-074-rew.3/D/A1-C z dnia 14.04.2021
ZU-074-rew.4/D/A1-C z dnia 10.12.2021
Umowa zgłoszona / bez uwag
ZU-074-rew.5/D/A1-C z dnia 11.02.2022
ZU-074.rew.6/D/A1-C z dnia 14.04.2022
ZU-074.rew.7/D/A1-C z dnia 03.06.2022
Umowa zgłoszona / uwagi IK
82 Firma Handlowo-Usługowa Jarosław Falarz Wykonanie usługi transportowej ZU-076/D/A1-C z dnia 22.09.2020 Umowa zgłoszona / bez uwag
83 Firma Usługowa "KOPTECH"
Krzysztof Czubak
Wykonanie usługi sprzętem budowlanym ZU-079/D/A1-C z dnia 28.09.2020 Umowa zgłoszona / bez uwag
84 TOMTEX Tomasz Cichecki Wykonanie usługi transportowej ZU-080/D/A1-C z dnia 30.10.2020
ZU-080-rew.1/D/A1-C z dnia 14.04.2021
Umowa zgłoszona / bez uwag
ZU-080-rew.2/D/A1-C z dnia 21.12.2021
ZU-080-rew.3/D/A1-C z dnia 21.04.2022
ZU-080-rew.4/D/A1-C z dnia 10.05.2022
ZU-080-rew.5/D/A1-C z dnia 11.08.2022
ZU-080.rew.6/D/A1-C z dnia 21.09.2022
Umowa zgłoszona / uwagi IK
85 ECON TRADER Sp. z o.o. Usługa pośrednictwa, odbioru i utylizacji mas ziemnych z kodem odpadu 170504 ZU-081/D/A1-C z dnia 20.01.2021
ZU-081 rew.1/D/A1-C z dnia 14.05.2021
Umowa zgłoszona / bez uwag
86 Dariusz Rożkowicz Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe DARKAS Wykonanie usługi sprzętem budowlanym - koparka ZU-083/D/A1-C z dnia 28.01.2021 Umowa zgłoszona / bez uwag
87 STANOPOL Dolina Warty Stanisław Nosal Wynajem miejsc noclegowych ZU-085/D/A1-C z dnia 2.02.2021 Umowa zgłoszona / bez uwag
88 DRIAL WYNAJEM Sp. z o.o. Wynajem pomp ZU-086/D/A1-C z dnia 22.02.2021
ZU-086-rew.1/D/A1-C z dnia 22.02.2021
ZU-086-rew.2/D/A1-C z dnia 30.03.2021
Umowa zgłoszona / bez uwag
89 MATYSIAK-TRANS spółka cywilna Matysiak Elżbieta, Matysiak Łukasz Wykonanie usługi transportowej ZU-089/D/A1-C z dnia 21.07.2021 Umowa zgłoszona / bez uwag
90 PHU AGA Trans Agnieszka Jakimiec Wykonanie usługi transportowej ZU-091/D/A1-C z dnia 28.07.2021 Umowa zgłoszona / bez uwag
ZU-091-rew.1/D/A1-C z dnia 21.01.2022 Umowa zgłoszona / uwagi IK
91 Mostostal Kielce S.A. Wykonanie oględzin, badań oraz odtworzenie zabezpieczenia antykorozyjnego uszkodzenia dźwigara ZU-095/M/A1-C z dnia 10.11.2021 Umowa zgłoszona / bez uwag
92 B2 Sp. z o.o. Wykonanie naprawy łożyska garnkowego
na obiekcie WD-318
ZU-096/M/A1-C z dnia 10.11.2021 Umowa zgłoszona / bez uwag
93 SKB DRIVE TECH S.A. Najem powierzchni biurowych ZU-097/D/A1-C z dnia 02.12.2021 Umowa zgłoszona / bez uwag
94 Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe NOWA Dorota Nowak Usługa sprzątania ZU-098/D/A1-C z dnia 16.12.2021 Umowa zgłoszona / uwagi IK
95 PHU EKKO Grzegorz Siwczyk Usługa transportowa zestawem ciągnik siodłowy z niskopodwoziem ZU-099/D/A1-C z dnia 01.02.2022 Umowa zgłoszona / uwagi IK
96 Barbara Werle Usługa koszenia terenu budowy ZU-101/D/A1-C z dnia 11.02.2022 Umowa zgłoszona / bez uwag
97 SNEYTON Sp. z o.o. Wykonanie usługi uprzątnięcia terenu budowy wraz z uprzątnięciem rowów, grabieniem oraz wykonaniem siania trawy ZU-102/D/A1-C z dnia 11.04.2022 Umowa zgłoszona / uwagi IK

Wykaz Wytwórni


L.p. Nazwa Wytwórni Zakres wytwarzanych materiałów Nr pisma Status
1 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Zakład Radomsko - mieszanki betonowe
- mieszanki związane - stabilizacja, podsypka cementowo-piaskowa
W-001/04/19/A1-C Umowa zgłoszona
/ bez uwag
2 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o. Zakład Wieluń - mieszanki betonowe
- mieszanki związane - stabilizacja, podsypka cementowo-piaskowa
W-002/05/19/A1-C Umowa zgłoszona
/ z uwagami
W-002/05/19/A1-C rev-01 Umowa zgłoszona
/ bez uwag
3 RAPIDMIX 400 - mieszanki betonowe
- mieszanki związane - stabilizacja, podsypka cementowo-piaskowa
- mieszanki kruszywowe
W-003/05/19/A1-C Umowa zgłoszona
/ z uwagami
4 BISON 500 - mieszanki betonowe
- mieszanki związane - stabilizacja, podsypka cementowo-piaskowa
- mieszanki kruszywowe
W-004/06/19/A1-C Umowa zgłoszona
/ bez uwag
5 WŁODAR Wiesław Włodarczyk Sp. Jawna - mieszanki betonowe
- mieszanki związane - stabilizacja, podsypka cementowo-piaskowa
W-005/06/19/A1-C Umowa zgłoszona
/ bez uwag
6 Górażdże Beton Sp. z o.o. - mieszanki betonowe
- mieszanki związane - stabilizacja, podsypka cementowo-piaskowa
W-006/07/19/A1-C Umowa zgłoszona
/ bez uwag
7 WMB DROGBUD Sp. z o.o. - beton asfaltowy wg normy PN EN 13108-1
- mieszanka SMA wg normy PN EN 13108-5
- asfalt lany wg normy PN EN 13108-6
W-007/12/19/A1-C Umowa zgłoszona
/ bez uwag
8 Dyckerhoff Polska Sp. z o.o., Zakład Radomsko - mieszanki betonowe - beton towarowy
- mieszanki związane hydraulicznie - stabilizacja, podsypka cementowo-piaskowa
- zaprawy murarskie
W-008/01/20/A1-C Umowa zgłoszona
/ bez uwag
9 Mostostal Kielce S.A. - konstrukcje stalowe W-009/03/20/A1-C Umowa zgłoszona
/ bez uwag
10 Wytwórnia Mieszanek Bitumicznych w Strykowie - masy bitumiczne do produkcji asfaltu twardolanego W-010/04/20/A1-C Umowa zgłoszona
/ bez uwag
11 Strabag Infrastruktura Południe Sp. z.o.o. Wytwórnia Mieszanek Bitumicznych w Rudzie Śląskiej - masy bitumiczne do produkcji asfaltu twardolanego W-011/05/20/A1-C Umowa zgłoszona
/ bez uwag
12 Wytwórnia betonu w Wierzbicy STRABAG - beton nawierzchniowy C35/45 na węzłach:
- Betoniarnia SBM EUROMIX 3000 dla GWB
- Betoniarnia SBM EUROMIX 4000S dla DWB
W-012/06/20/A1-C Umowa zgłoszona
/ bez uwag