Zaawansowanie prac projektowych

Postęp:Zaawansowanie rzeczowe

Postęp:Zaawansowanie czasowe

Postęp (nie licząc okresów zimowych):Zaawansowanie czasowe

Postęp (+2 okresy zimowe):Zaawansowanie finansowe

113,37% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej – zaliczka 10% wykorzystana w całości