Zakres robót

Podstawowe parametry techniczne

Autostrada A1
Klasa techniczna A
Prędkość projektowa 120 km/h
Przekrój 2 X 3
Rodzaj konstrukcji nawierzchni sztywna (beton cementowy)
Kategoria ruchu KR7
Szerokość pasów ruchu 3,75 m
Pochylenie poprzeczne 2,5%
Pas dzielący wraz z opaskami 5,0 m
Szerokość opaski 0,5 m
Pas awaryjny 3,0 m
Szerokość pobocza gruntowego 1,25 m lub większa jeśli zachodzi potrzeba lokalizacji urządzeń BRD
Skrajnia pionowa 4,70m
Pas technologiczny
Szerokość min. 3 m
Kategoria ruchu KR1
Pochylenie poprzeczne 4% - 10%
Rodzaj konstrukcji nawierzchni utwardzona
Skrajnia pionowa 3,50m

Obiekty inżynierskie

WA-317 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 nad drogą dojazdową W1
Przejazd – droga dojazdowa W1 wraz z uwzględnieniem ruchu pieszo – rowerowego będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą.
Wykonany przejazd zapewni relację Kamieńsk – Koźniewice Piaski.
Przewidywany kilometraż 376+061,24.
Przewidywana długość całkowita 11,20 m.

WA-319 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 nad drogą dojazdową W2
Przejazd – droga dojazdowa W2 wraz z uwzględnieniem ruchu pieszo – rowerowego będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą.
Wykonany przejazd zapewni relację Wojciechów – Pytowice.
Przewidywany kilometraż 378+320,95.
Przewidywana długość całkowita 18,10 m.

WA-320 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 nad drogą powiatową nr DP 3931E
Przejazd – droga powiatowa nr 3931E wraz z uwzglednieniem ruchu pieszo – rowerowego będzie krzyzować się z autostradą i przebiegać pod autostradą.
Wykonany przejazd zapewni relację Gomunice – Stosłowice.
Przewidywany kilometraż 379+673,80.
Przewidywana długość całkowita 13,20 m.

WA 322 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 nad drogą gminną nr 112004E
Przejazd – droga gminna 1120042E wraz z uwzględnieniem ruchu pieszo – rowerowego będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą.
Wykonany przejazd zapewni relację Ruda – Dobroszyce.
Przewidywany kilometraż 382+887,95.
Przewidywana długość całkowita 24,10 m.

WA-323 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 nad drogą dojazdową DD13
Przejazd – droga dojazdowa DD13 wraz z przejazdem gospodarczym będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą.
Wykonany przejazd gospodarczy zapewni obsługę przyległego terenu łącząc części rozdzielone przez autostradę.
Przewidywany kilometraż 383+990,95.
Przewidywana długość całkowita 18,10 m.

WA-325 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 nad drogą powiatową nr DP 3928E
Przejazd – droga powiatowa nr DP 3928E z uwzględnieniem ruchu pieszo – rowerowego będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą.
Wykonany przejazd zapewni relację Radomsko – Dobroszyce.
Przewidywany kilometraż 385+458,82.
Przewidywana długość całkowita 13,20 m.

WA-326 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 nad drogą dojazdową W3
Przejazd – droga dojazdowa W3 wraz z przejazdem gospodarczym będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą.
Wykonany przejazd gospodarczy zapewni obsługę przyległego terenu łącząc części rozdzielone przez autostradę.
Przewidywany kilometraż 387+796,95.
Przewidywana długość całkowita 18,10 m.

WA-328 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 nad drogą powiatową DP 3927E
Przejazd – droga powiatowa DP 3927E wraz z uwzględnieniem ruchu pieszo – rowerowego będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą.
Wykonany przejazd zapewni relację Wierzbica - Radomsko.
Przewidywany kilometraż 389+100,82.
Przewidywana długość całkowita 11,20 m.

WA-329 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 nad drogą dojazdową W4
Przejazd – droga dojazdowa W4 wraz z przejazdem gospodarczym będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą.
Wykonany przejazd gospodarczy zapewni obsługę przyległego terenu łącząc części rozdzielone przez autostradę.
Przewidywany kilometraż 389+934,45.
Przewidywana długość całkowita 21,10 m.

WA-333 Wiadukt autostradowy w ciągu autostrady A1 nad drogą gminną nr 112672E
Przejazd – droga gminna 112672E wraz z uwzględnieniem ruchu pieszo – rowerowego będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać pod autostradą.
Wykonany przejazd zapewni relację Radomsko – Ładzice.
Przewidywany kilometraż 392+565,95.
Przewidywana długość całkowita 18,10 m.

WD-318 Wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr DP 3915E
Przejazd – droga powiatowa nr DP 3915E z uwzględnieniem ruchu pieszo rowerowego będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać nad autostradą.
Wykonany przejazd zapewni relację Kamieńsk - Pytowice.
Przewidywany kilometraż 377+463,11.
Przewidywana długość całkowita 76,58 m.

WD-324 Wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej nr DP 3509E
Przejazd – droga powiatowa nr DP 3509E z uwzględnieniem ruchu pieszo rowerowego będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać nad autostradą.
Wykonany przejazd zapewni relację Blok Dobryszycki-Dobryszyce.
Przewidywany kilometraż 384+626,83.
Przewidywana długość całkowita 64,13 m.

WD-327 Wiadukt drogowy w ciągu drogi powiatowej DP 3947E
Przejazd – droga powiatowa nr DP 3947E z uwzględnieniem ruchu pieszo rowerowego będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać nad autostradą.
Wykonany przejazd zapewni relację Radomsko - Woźniki.
Przewidywany kilometraż 388+633,30.
Przewidywana długość całkowita 117,25 m.

WD-330 Wiadukt drogowy w ramach węzła autostradowego “Radomsko”
Przejazd – wiadukt wykonany w ramach węzła “Radomsko” (węzeł typu WB) zapewni bezkolizyjne prowadzenie ruchu nad autostradą.
Wykonany przejazd zapewni relacje wyjazdowe/zjazdowe z autostrady/na autostradę z miasta i do miasta Radomsko.
Przewidywany kilometraż 390+930,00.
Przewidywana długość całkowita 93,17 m.

WD-332 Wiadukt drogowy w ciągu drogi krajowej nr 42
Przejazd – droga krajowa nr 42 z uwzględnieniem ruchu pieszo rowerowego będzie krzyżować się z autostradą i przebiegać nad autostradą.
Wykonany przejazd zapewni relację Radomsko - Ładzice.
Przewidywany kilometraż 392+233,20.
Przewidywana długość całkowita 78,70 m.

MA-321 Most autostradowy w ciągu autostrady A1 nad rzeką Widawką
Przewidywany kilometraż 382+245,89.
Przewidywana długość całkowita 78,70 m.