Galeria - wybór kategorii

Wrzesień 2020 - ⇅

Ok. km 376+100
Ok. km 376+100
Ok. km 377+600
Ok. km 378+300
Ok. km 378+300
Ok. km 378+500
Ok. km 379+700
Ok. km 380+700
Ok. km 381+100
Ok. km 381+200
Ok. km 381+400
Ok. km 382+240
Ok. km 382+240
Ok. km 382+900
Ok. km 382+900
Ok. km 384+000
Ok. km 384+000
Ok. km 384+600
Ok. km 385+450
Ok. km 385+450
Ok. km 387+700
Ok. km 387+700
Ok. km 388+700
Ok. km 389+000
Ok. km 389+100
Ok. km 389+100
Ok. km 389+700
Ok. km 389+900
Ok. km 389+900
Ok. km 390+700
Ok. km 390+900
Ok. km 390+900
Ok. km 391+100
Ok. km 392+000
Ok. km 392+100
Ok. km 392+200
Ok. km 392+300
Ok. km 392+700
Ok. km 392+700
PZM 69 - km 378+030,00
WA-333 - km 392+575,00
WA-333 - km 392+575,00
WA-333 - km 392+575,00
Bariery drogowe
Bariery drogowe
MA-321 - km 382+275,00
MA-321 - km 382+275,00
MA-321 - km 382+275,00
MA-321 - km 382+275,00
MA-321 - km 382+275,00
MA-321 - km 382+275,00
WD-330 - km 390+930,00
WD-330 - km 390+930,00
WD-330 - km 390+930,00
WD-332 - km 392+230,00
WD-332 - km 392+230,00
WD-332 - km 392+230,00
WD-332 - km 392+230,00
WA-333 - km 392+575,00
WA-333 - km 392+575,00
WA-333 - km 392+575,00
WA-333 - km 392+575,00
WA-333 - km 392+575,00
PZGd-3 - km 380+670,00
PZGd-3 - km 380+670,00
PZGd-3 - km 380+670,00
PZGd-3 - km 380+670,00
WA-326 - km 387+797,00
WA-326 - km 387+797,00
WA-326 - km 387+797,00
WA-326 - km 387+797,00
WA-326 - km 387+797,00
WA-329 - km 389+945,00
WA-329 - km 389+945,00
WA-329 - km 389+945,00
WA-329 - km 389+945,00
WA-329 - km 389+945,00
WA-329 - km 389+945,00
WD-327 - km 388+633,00
WD-327 - km 388+633,00
WD-327 - km 388+633,00
WD-332 - km 392+230,00
WD-332 - km 392+230,00
WD-332 - km 392+230,00
WD-332 - km 392+230,00
Wykonanie oznakowania poziomego na odcinku od km 389+500 do km 392+200
WD-327 - km 388+633,00
WD-327 - km 388+633,00
WD-327 - km 388+633,00
WD-327 - km 388+633,00
WD-327 - km 388+633,00
WD-327 - km 388+633,00
Roboty związane z wzmocnieniem podłoża po przez wykonanie kolumn betonowych
Wzmacnianie podłoża
Sierpień 2020 - ⇅
Lipiec 2020 - ⇅
Czerwiec 2020 - ⇅
Maj 2020 - ⇅
Kwiecień 2020 - ⇅
Marzec 2020 - ⇅
Luty 2020 - ⇅
Styczeń 2020 - ⇅
Grudzień 2019 - ⇅
Listopad 2019 - ⇅
Październik 2019 - ⇅
Wrzesień 2019 - ⇅
Sierpień 2019 - ⇅
Lipiec 2019 - ⇅
Czerwiec 2019 - ⇅
Maj 2019 – Zdjęcia lotnicze - Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Kwiecień 2019 – Zdjęcia lotnicze - Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Kwiecień 2019 – Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Marzec 2019 – Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Marzec 2019 – Zdjęcia lotnicze - Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Luty 2019 – Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Listopad 2018 – Zdjęcia lotnicze - Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Listopad 2018 – Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Październik 2018 – Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅
Wrzesień 2018 – Stan przed rozpoczęciem inwestycji - ⇅